Šalianski koledníci rozžiarili tváre seniorov i veriacich v kostole

ŠAĽA 31. decembra 2019 - Šalianski koledníci aj tento rok prinášajú radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. S Dobrou novinou zavítali koledníci deň pred Štedrým dňom (23. decembra) do Zariadenia pre seniorov Solidaritas v Šali. Po rozžiarení tvári starých mám a otcov priniesli radostné vianočné posolstvo do Kostola sv. Margity Antiochijskej, kde vystúpili trikrát na sviatok sv. Štefana (26. decembra). Koledovanie ukončia sobotnými návštevami rodín v Šali.

Koledníci Dobrej noviny prichádzať do rodín a na rozličné miesta v mestách a obciach po celom Slovensku. Deti a mládež v sprievode dospelých dobrovoľníkov ohlasujú ľuďom radostnú zvesť o narodení Ježiša, spievajú koledy, vinšujú im zdravie a šťastie. Zároveň zbierajú finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci ľuďom v núdzi v afrických krajinách. Celoslovenskú akciu organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí.
 
Dobrá Novina oslavuje tento rok svoj 25. ročník. Tentokrát má tému Buďme požehnaní(m). Predstavuje v nej dlhoročnú spoluprácu s katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene. Práve z nej prišiel do Šale pred Vianocami mladý výtvarník Adam Masawa. Adam, ktorý vyrástol v extrémnej chudobe v slume v Nairobi, si vďaka rozvojovému projektu s podporou Dobrej noviny našiel prácu a založil ateliér, kde zhromažďuje chlapcov zo slumov, aby im pomáhal výtvarný talent.
 
„Vďaka Dobrej Novine sa učíme s deťmi vnímať potreby ľudí okolo nás, ľudí núdznych, opustených či chorých. V rámci prípravy na koledovanie spoznávame aj život ľudí v Afrike, učíme sa zodpovednosti, tvorivosti i vytrvalosti,“ hovorí animátorka Dominika Bujdáková, ktorá hudobno-slovné pásmo vinšov, prianí, piesní a kolied nacvičila spolu so skupinou animátorov. V Šali sa do nej zapajájú už 20 rokov. Vlani napríklad koledovali aj na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
 
„Počas koledovania prichádzame do rodinných príbytkov a ohlasujeme piesňami a vinšmi Dobrú Novinu - radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša. Je to krásne, ako ľudia, rodiny, ktoré prijímajú koledníkov, otvárajú nielen dvere svojich príbytkov, ale predovšetkým dvere svojich sŕdc. Dobrá Novina nie je len o zvestovaní Pánovho zázračného narodenia, ale je to aj zbierka, ktorou podporujeme rôzne rozvojové projekty afrických krajín,“ dodala animátorka Dominika.
 
Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1260 mestách a obciach na celom Slovensku. V predchádzajúcom 24. ročníku sa do Dobrej noviny zapojilo 23.778 koledníkov v 2512 skupinkách, ktorí spolu navštívili 64.585 rodín. Celkový výnos predstavoval viac ako 1.151.201 eur. Na verejnú zbierku Dobrá novina možno prispieť celoročne na číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX alebo online na dobranovina.darujme.sk. Verejná zbierka Dobrá novina - 25. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok Ministerstva vnútra SR.
 
Zdroj: www.tkkbs.sk
 
Šalianski koledníci rozžiarili tváre seniorov i veriacich v kostole

Na snímke koledníci Dobrej noviny v Šali. (Foto: Mária Bujdáková)

SPRÁVY

 

NOVINKY