S kardinálom Jozefom Tomkom sa prišli do Bratislavy rozlúčiť tisíce ľudí

BRATISLAVA 12. augusta 2022 - Tisíce ľudí sa dnes prišli do Bratislavy rozlúčiť so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý zomrel v pondelok v Ríme. Jeho pozostatky vystavili k verejnej úcte v Katedrále sv. Martina. Na rozlúčke sa zúčastnili aj najvyšší ústavní činitelia - prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár a predseda vlády SR Eduard Heger.

„Kardinál počas svojho života viackrát navštívil túto katedrálu. Bola to vždy radosť, česť, povzbudenie. Dnes máme tiež česť, že môžeme si uctiť jeho telesné pozostatky po skončení pozemského života. Robíme to s myšlienkami vďačnosti za dar jeho života a zároveň aj so slovami modlitby, prosíme o večné šťastie preňho," povedal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský, ktorý pred rakvou s pozostatkami kardinála Tomka viedol úvodnú pobožnosť.
 
Napoludnie celebroval v zaplnenej katedrále svätú omšu obetovanú za dušu zosnulého kardinála Tomka. Koncelebrovali ďalší kňazi a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol.
 
„Otec kardinál Jozef Tomko prichádzal veľmi rád medzi nás na Slovensko. Miloval svoju rodnú krajinu. Milovať svoju rodnú krajinu znamená obdivovať to prostredie, z ktorého pochádzame. Ale v jeho prípade patrí sa, aby sme osobitne povedali, že pre neho milovať rodnú krajinu znamenalo, že miloval všetkých jednotlivých ľudí, ktorí patria k tejto krajine. Jeho úcta a láska k ľuďom z krajiny, z ktorej pochádzal, bola vyjadrovaná vtedy, keď medzi nás prichádzal a keď sme my mohli, možno aj pri náhodných stretnutiach, cítiť jeho ľudskosť alebo keď pred nás predstúpil pri slávnostných príležitostiach, pri svätých omšiach a keď vydával svedectvo svojej viery," povedal v homílii arcibiskup Zvolenský.
 
„Dnes, keď máme možnosť s vďačnosťou si uctiť jeho telesné pozostatky, sme pozvaní, aby sme si z úcty k nemu a s vďačnosti voči nemu aj my obnovili v sebe to, k čomu nás on vždy znova pozýval, keď medzi nás prichádzal počas svojho pozemského života," uviedol. (...) „V posledných dňoch svojho života, kedy oslaboval a kedy už aj schopnosť hovoriť oslabovala, tí, ktorí boli pri ňom blízko, povedali, že posledná veta, ktorú zreteľne povedal, bola: „Vďaka Bohu za všetko". Jeho veta vyjadruje a potvrdzuje, že aj na neho sa dajú vzťahovať apoštola, svätého Pavla, ktorý hovorí „Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval, dokončujem pozemský život, prosím o večné šťastie, veniec večnej slávy. A to vlastne my všetci teraz prosíme o veniec večnej slávy pre otca kardinála Jozefa," dodal arcibiskup Zvolenský.
 
PLNÉ ZNENIE homílie (audio) je TU.
 
Vedľa rakvy v katedrále, do ktorej od skorého rána prúdili stovky ľudí všetkých vekových kategórii, sa nachádzala kondolenčná kniha. Svoj podpis do nej pridali stovky ľudí. Pridali sa i najvyšší ústavní činitelia. Kardinál Jozef Tomko bol veľká duchovná osobnosť a jedna z najvýznamnejších osobností Slovenska. „Bol to človek, ktorý požíval dôveru štyroch pápežov a Slovensku bude chýbať," vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá  vzdala úctu zosnulému kardinálovi. Podotkla, že Tomko urobil veľa pre univerzálnu cirkev a vždy sa zaujímal o súčasnosť aj budúcnosť Slovenska. Vyzdvihla tiež jeho vždy prítomnú ľudskosť a empatiu. „Vyjadrujem úprimnú sústrasť, jednak jeho blízkym, ale aj celému Slovensku, lebo je to naozaj pre nás všetkých veľká strata," povedala hlava štátu.
 
Cirkev aj Slovensko podľa Kollára stratili veľkú osobnosť. "Bol to jeden úžasný človek, naša najvyššia cirkevná autorita, ktorá pôsobila tak dlho vo Vatikáne. Vedeli sme sa na neho obrátiť, vedel nám poradiť, pomôcť, vždy stál za nami," skonštatoval predseda parlamentu. Dodal, že 1. septembra bude kardinálovi udelená štátna cena.  Heger vyzdvihol najmä Tomkovu pokoru, ale aj jeho pričinenie o rozvoj cirkvi a dobré meno Slovenska. „Bol výnimočnou osobnosťou a ako významný cirkevný predstaviteľ pôsobiaci vo Vatikáne nikdy nezabudol, odkiaľ pochádza," poznamenal. Kardinál bol podľa neho múdry a pokorný muž, plný lásky, ktorý nosil Slovensko v srdci. „Veľkosť, ktorú dosiahol, prišla práve skrz jeho pokoru, lásku a tvrdú prácu," povedal. Tomkova osobnosť je podľa neho veľkým vzorom pre súčasné aj budúce generácie na Slovensku.
 
Rakva v katedrále, na ktorú dohliadala čestná stráž Ozbrojených síl SR, mala byť pôvodne do svätej omše, pre zvýšený záujem zo strany ľudí bola k dispozícii do 14:00 hodiny. Súčasťou duchovného programu boli aj modlitby pri zomrelom z pohrebných obradov. Jednu z nich viedol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Ako poslední prejavili úctu kardinálovi Tomkovi zamestnanci Generálneho sekretariátu Konferencie biskupov Slovenska. Rakvu z katedrály odniesli po modlitbe kaplána Jozefa Pajerského. Pozostatky zosnulého kardinála Tomka opäť vystavia v sobotu od 9:00 do 12:00. Po svätej omši, ktorú bude opäť celebrovať arcibiskup Zvolenský, ich prevezú do Košíc. Ich prinesenie je naplánované na 19:00. V nedeľu o 16:00 ich vystavia k verejnej úcte v tichej modlitbe v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Vystavené budú do 21:00, kedy ich presunú do Kaplnky sv. Michala. V pondelok ich vystavia od 9:00 do 12:00 v katedrále, potom opäť presunú do Kaplnky sv. Michala.
 
Pohrebná svätá omša s pohrebnými obradmi bude v utorok 16. augusta so začiatkom o 11:00. Hlavným celebrantom bude emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Kardinál Tomko, ktorý zomrel v pondelok 8. augusta vo veku 98 rokov vo svojom byte v Ríme, bude pochovaný v krypte v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde má pripravenú hrobku. Bol najstarším členom kolégia kardinálov.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
S kardinálom Jozefom Tomkom sa prišli do Bratislavy rozlúčiť tisíce ľudí

Napoludnie bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský celebroval v zaplnenej katedrále svätú omšu obetovanú za dušu zosnulého kardinála Tomka. Koncelebrovali trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol, ako i viacerí kňazi. (Foto: Michal Smrčok)

NOVINKY