Rusko a Ukrajinu zasvätili pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie

TRNAVA 25. marca 2022 - Pápež František zasvätil Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Urobil to na konci kajúcej bohoslužby v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. So Svätým Otcom sa pri úkone zasvätenia spojili i biskupi po celom svete, medzi inými aj trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Samotnému zasväteniu Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie predchádzala svätá omša. V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave jej predsedal arcibiskup Ján Orosch v presbytériu tohto starobylého chrámu, v ktorom sa nachádza milostivý obraz slziacej Panny Márie. Na uvedenej svätej omši sa zúčastnili i mnohí mladí ľudia, intenzívne sa pripravujúci na prijatie sviatosti birmovania v centrálnej farnosti Trnavy.
 
„Preto sa k tebe utiekame, klopeme na dvere tvojho Srdca, my, tvoje drahé deti, ktoré sa nikdy neunavíš navštevovať a pozývať k obráteniu. V tejto temnej hodine nám príď na pomoc a poteš nás. Opakuješ každému z nás: «Nie som tu azda ja, tvoja Matka?» Vieš, ako rozviazať spleť našich sŕdc a uzly nášho času. Vkladáme do teba svoju dôveru. Sme si istí, že najmä v čase skúšky neodvraciaš zrak od našich prosieb a prídeš nám na pomoc."
 
Hlboké slová modlitby zasvätenia sa po skončení svätej omše niesli chrámom z bočnej mariánskej barokovej kaplnky. Tu sa v liturgickom sprievode presunuli kňazi s hlavným celebrantom, arcibiskupom Jánom Oroschom, aby vykonali slávnostný úkon zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred milostivým obrazom slziacej Madony, ktorá je patrónkou Trnavy, prvého slobodného kráľovského mesta, nachádzajúceho sa na území dnešného Slovenska.
 
„Preto my, Matka Božia i naša Matka, slávnostne zverujeme a zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Cirkev a celé ľudstvo, osobitným spôsobom Rusko a Ukrajinu. Prijmi tento náš akt, ktorý konáme s dôverou a láskou; daj, aby prestala vojna a vypros svetu mier. «Áno», ktoré vyšlo z tvojho Srdca, otvorilo dvere dejín Kniežaťu pokoja; veríme, že skrze tvoje Srdce opäť príde pokoj. Tebe teda zasväcujeme budúcnosť celej ľudskej rodiny, potreby a očakávania národov, úzkosti a nádeje sveta,“ modlili sa spolu so svojím arcipastierom v Bazilike sv. Mikuláša zhromaždení veriaci, všetci na kolenách a v takej atmosfére dôvery a pokory, ktorú nebolo možné intenzívne nevnímať.
 
O tejto dôvere hovoril aj Svätý Otec František v jeho dnešnej homílii v Bazilike sv. Petra počas úkonu zasvätenia, keď povedal: „Utiekame sa k Matke, odovzdávajúc do jej srdca strach a bolesť, i seba samých. Znamená  to vložiť do tohto prečistého, nezakaleného srdca, v ktorom sa odráža Boh, vzácne poklady bratstva a pokoja, všetko to, čo máme a čím sme, aby nás ona, Matka, ktorú nám Pán dal, bránila a ochraňovala.“
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Rusko a Ukrajinu zasvätili pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie

Hlboké slová modlitby zasvätenia sa po skončení svätej omše niesli chrámom z bočnej mariánskej barokovej kaplnky. Tu sa v liturgickom sprievode presunuli kňazi s hlavným celebrantom, arcibiskupom Jánom Oroschom, aby vykonali slávnostný úkon zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pod milostivým obrazom slziacej Madony. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY