Rok viery otvorili aj v Mostovej

V Mostovej, v okrese Galanta, sa 18. októbra 2012 zišli na otvorení Roka viery kňazi a veriaci maďarskej národnosti žijúci na území Trnavskej arcidiecézy, ale i z iných slovenských diecéz.

Pri svätej omši, ktorú z poverenia apoštolského administrátora "s.v." Mons. Jána Oroscha celebroval biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Trnavskej arcidiecézy vdp. Róbert Kiss, predniesol homíliu biskupa Oroscha biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo vdp. Ladislav Tóth. Svätú omšu koncelebrovalo 16 kňazov za účasti asi 250 veriacich.
 
Po svätej omši privítal v Miestnom kultúrnom stredisku vyše 30 kňazov a asi 160 katechétov a laikov hostiteľ a organizátor stretnutia vdp. Doc. JCDr. PaedDr. PhDr. Antal Szlávik, PhD.
V priebehu dňa odznelo viacero prednášok. P. Dr. Balázs Barsi, OFM z Maďarska predniesol Bibliou podloženú prednášku o viere: „Ľudské základy našej viery“.
P. Dr. Lajos Kerényi, Sch.P., pútavou formou predstavil svoju pastoráciu medzi chorými v deviatich nemocniciach, ktoré denne navštevuje popri 20 hodinách vyučovania na škole.
Prof. JCDr. ThDr. Anzelm Szuromi, OPraem, PhD., rektor Katolíckej Univerzity Petra Pázmáňa v Budapešti, v prednáške s názvom „Usmernenia Učiteľského úradu Cirkvi ohľadne čistoty našej katolíckej viery“ osvetlil vieru z pohľadu cirkevného práva.
Na záver odznela prednáška profesora Dr. Gyulu Pályiho z Univerzity v Reggio Emilia a v Modene v Taliansku o Turínskom plátne, spojená s premietaním na túto tému.
 
(Mgr. Ladislav Tóth)
 
facebook sharing button Zdieľaj
Rok viery otvorili aj v Mostovej

NOVINKY