Reagujeme... "Bezákove artefakty za 3 milióny: Pamiatkari..."

TRNAVA 16. februára 2015 – Prednedávnom denník Nový čas (10. februára 2015) v printovom i internetovom vydaní uverejnil článok „Bezákove artefakty za 3 milióny: Pamiatkari chcú vidieť diela, ktoré skončili v sklade“. Autor článku sa snažil čitateľom vnútiť názor, že trnavský Arcibiskupský úrad nielenže nemá záujem dielo českého sochára Otmara Olivu osadiť do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, ale toto dielo nechce ukázať ani pamiatkarom. V článku sa objavuje množstvo vyjadrení, predovšetkým riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Trnave Gabriely Kvetanovej, ktoré navodzujú dojem, že medzi Trnavskou arcidiecézou a jej úradom panuje nevraživosť, neochota spolupráce a komunikácie a najmä blokácia osadenia diela sochára Olivu zo strany Trnavskej arcidiecézy.

Voči uverejneným tvrdeniam a priamym výpovediam riaditeľky Kvetanovej sa ohradila samotná riaditeľka. Jej stanovisko uvádzame v plnom znení a bez akýchkoľvek zásahov.
 
„Veľmi dbám na komunikáciu s médiami písomnou formou, aby nevznikala zlá interpretácia mojich vyjadrení. Pri poslednom telefonickom oslovení redaktorky z Nového času som z nejakého dôvodu poľavila v ostražitosti, možno aj preto, že jej otázky sa mi zdali dosť «nevinné» na to, aby mohli uškodiť mne, inštitúcii, ktorú zastupujem, alebo inštitúcii, o ktorej bola v rozhovore reč. Žiaľ, nevinne znejúce otázky s jednoduchými odpoveďami môžu v inom kontexte vyznieť konfrontačne až konfliktne, ako je to aj v tomto prípade.
Pre informáciu, témou nášho rozhovoru boli hnuteľné historické veci, ktoré sa nachádzajú v depozite Arcibiskupského úradu. Ani náznakom neboli spomenuté «artefakty, ktoré dal zhotoviť arcibiskup Róbert Bezák pre Katedrálu sv. Jána Krstiteľa» tak, ako sa v článku píše. Na otázky, položené k týmto veciam, som odpovedala v tom duchu, že v minulosti sme vypomáhali pri spracovávaní inventarizácie hnuteľných historických vecí, nachádzajúcich sa na Arcibiskupskom úrade a zároveň sme ich hodnotili aj z hľadiska pamiatkových hodnôt s tým, že sme uvažovali o zapísaní najhodnotnejších vecí za hnuteľné kultúrne pamiatky. Ich premiestňovanie (čo bola ďalšia otázka) by potom mohlo nastať až po našom schválení. Keďže kolegyňa, ktorá tieto práce na Arcibiskupskom úrade vykonávala, už na našom úrade nepracuje, táto komunikácia nepokračuje, no redaktorke som na jej otázku odpovedala, že sa budeme v blízkej budúcnosti snažiť o vrátenie k tejto téme.
Keďže je ťažké vymôcť si opravu v samotnom denníku, píšem vysvetlenie aspoň touto formou.“ (Gabriela Kvetanová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Trnave)
 
Na osadenie diela sochára Olivu do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, podľa autorových požiadaviek, Arcibiskupský úrad v Trnave nedostal povolenie od Krajského pamiatkového úradu. Nie je pravdou, tak ako sa mnohí snažia verejnosti podsunúť názor, že dielo sa neosadilo z dôvodov, že jeho objednávateľom bol bývalý trnavský arcibiskup Róbert Bezák. Dôvodom je skutočnosť, že dielo nezodpovedá kritériám, architektúre katedrály a výrazným spôsobom narúša jej sloh, s čím nesúhlasí Krajský pamiatkový úrad v Trnave. Navyše ide o dielo, ktorého hmotnosť vážne ohrozuje stabilitu podlahy katedrály. Pod ňou sa totižto nachádza krypta, v ktorej sú pochované významné osobnosti cirkevného a spoločenského života.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Reagujeme... "Bezákove artefakty za 3 milióny: Pamiatkari..."

NOVINKY