Rada KBS pre rodinu ponúka pred svetovým stretnutím rodín katechézy

BRATISLAVA 26. decembra 2021 - Sviatok Svätej rodiny, ktorý dnes Cirkev slávi, je istým pozvaním zamyslieť sa nad spojitosťou slov svätosť a rodina. Ako už vo viacerých kostoloch Slovenska zaznelo, či už prostredníctvom pastierskeho listu diecézneho biskupa alebo krátkej pozvánky kňaza, pomôcť nám v tom môže aj sedem prípravných katechéz, ktoré vydala Rímska diecéza v rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín (Rím, 22. - 26. jún 2022).

Sedem prípravných katechéz, ktoré vydala Rímska diecéza v Taliansku v rámci prípravy na X. svetové stretnutie rodín (Rím, 22. - 26. jún 2022), pre potreby pastorácie na Slovensku preložila a pripravila Rada KBS pre rodinu. Katechézy, ktoré sú k dispozícii v tlačenej i elektronickej forme majú za cieľ hlbšie rozobrať hlavnú tému Svetového stretnutia rodín v Ríme: „Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti.  Sú určené tak pre kňazov ako aj pre laikov, ktorým záleží na dobre rodín a chcú sa zamýšľať nad cestou svätosti rodiny. Zverejňované sú vždy k prvému dňu v mesiaci na stránke www.svetovestretnutierodin.sk. Okrem samotných katechéz je možné na stránke nájsť aj  metodické usmernenia, pre čo najlepšie využitie tohto pastoračného materiálu. Tlačené prípravné katechézy je možné objednať si cez tento FORMULÁR.
 
„Pozývame diecézy, farnosti, rodinné spoločenstvá i samotné rodiny k  zapojeniu sa do iniciatívy univerzálnej Cirkvi prostredníctvom prípravných katechéz, ale i k tvorivej spolupráci a organizácii podujatí na farskej alebo diecéznej úrovni, aby sme tak spoločne mohli rodinám na Slovensku pomôcť objaviť ich povolanie k svätosti,“ avizuje Rada KBS pre rodinu. Viac informácií k tejto téme je možné nájsť na stránke rodina.kbs.sk alebo Facebooku Rady KBS pre rodinu.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Rada KBS pre rodinu ponúka pred svetovým stretnutím rodín katechézy

Ilustračná snímka. (Foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY