V Trnave udelili rabínovi Abrahamovi Skorkovi čestný doktorát

TRNAVA 10. mája 2023 - Rok a pol po návšteve pápeža Františka zavítal na Slovensko jeho osobný priateľ rabín Abraham Skorka. Trnavská univerzita tomuto svetovo uznávanému odborníkovi udelila dnes - v stredu 10. mája - čestný doktorát. Slávnostný akt sa odohral v priestoroch budovy Marianum, vedľa sídla trnavského arcibiskupa. Na slávnosti sa za Katolícku cirkev zúčastnili Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku, Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup a podpredseda KBS, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol, Mons. Ján Babjak SJ, emeritný prešovský arcibiskup a Mons. Milan Lach SJ, pomocný biskup Bratislavskej eparchie.

Trnavská univerzita je na Slovensku podporovateľkou židovsko-kresťanského dialógu, napríklad od roku 2016 ponúka vzdelávací program Otvárame dvere. Udelením čestného doktorátu rabínovi Abrahamovi Skorkovi tak univerzita pokračuje vo svojich početných teologických, kultúrnych a spoločenských aktivitách v židovsko-kresťanských vzťahoch.
 
„Profesor Skorka nám pripomenul, že dialóg znamená postaviť sa na miesto toho druhého. Dialóg nás vedie k empatii. Kebyže dokážeme porozumieť druhým, nestávalo by sa toľko zlých vecí, akými sú vojny, násilie či iné prejavy extrémizmu,“ vysvetľuje prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner, SJ. Udelenie čestného doktorátu Abrahamovi Skorkovi má na Slovensku upozorniť na väčšiu úlohu dialógu vo vzájomnom spolunažívaní.
 
Počas udelenia čestného doktorátu vystúpil Abraham Skorka s hlavnou prednáškou Hľadanie Boha. Podľa profesora Georgetownskej univerzity vnáša vylúčenie Boha či popieranie akejkoľvek vyššej moci do života chaos. „Nedostatok hlbokej religiozity vedie k existenčnej prázdnote, ktorá môže priviesť ľudí k hrôzostrašnému správaniu. Úsilie o nezmyselnú grandióznosť - ako je túžba dobyť iné krajiny, vlastniť obrovské bohatstvo či dosiahnuť slávu - sa stáva fanatizmom. Tí, čo sú takto posadnutí, sa vďaka tomu dočasne cítia ako modly. Tento sebaklam napĺňa náš svet ohňom a deštrukciou.“
 
Rabín A. Skorka si myslí, že je potrebné najprv nájsť samého seba - a deň čo deň hľadať Boha. „V každej ľudskej bytosti možno nájsť niečo nebeské. Výzvou v našom živote je objaviť nádheru Božej iskry, ktorou sme boli stvorení.“
 
Na záver vyhlásil: „Na jednej strane vidíme veľký rozvoj vedy a techniky. Na druhej strane vidíme generácie, ktoré vytláčajú Boha zo svojho života a s Ním aj spravodlivosť, milosrdenstvo a dobro, ktoré sú tým, čo si Stvoriteľ od ľudstva želá. Je na každom z nás, aby sme sa pokúsili vnímať Jeho zámery a obrátili sa k Nemu tak, ako to pred tisícročiami urobil Abrahám. Abrahámovo dedičstvo ostáva pre nás všetkých naďalej výzvou, aj v súčasnosti, aj do budúcna.“
 
Rabín Abraham Skorka v súčasnosti pôsobí ako hlavný výskumník pre židovské štúdiá a židovsko-katolícke vzťahy na Georgetownskej univerzite v americkom Washingtone, D.C, ktorá je jednou z najprestížnejších univerzít v USA. Má dlhoročné skúsenosti z Latinskej Ameriky, kde sa venoval aj židovskému právu a bol riaditeľom rabínskej školy. V rokoch 1996-2008 a 2010-2017 pôsobil ako rektor a tiež ako profesor židovského a rabínskeho práva v Latinsko-americkom rabínskom seminári. V slovenčine mu vyšiel spoločný rozhovor s pápežom Františkom O nebi a zemi.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Trnave udelili rabínovi Abrahamovi Skorkovi čestný doktorát

Abraham Skorka prijíma diplom z rúk prorektora Trnavskej univerzity pre vedeckú, umeleckú a edičnú činnosť prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. (Foto: Matúš Demko)

NOVINKY