Prvý turnus prípravy snúbencov v arcidiecéze k spokojnosti účastníkov

TRNAVA 8. apríla 2022 - Priestor Centra pomoci pre rodinu v Trnave patril cez víkend 1. – 3. apríla dvanástim aktívnym párom snúbencov, ktorým záleží na dobrom kresťanskom manželstve.

Snúbenci počas deviatich stretnutí, podľa štruktúry prijatej KBS pre prípravu snúbencov, prechádzali rôznymi témami z bežného manželského života. Tieto im prostredníctvom siedmych svedectiev v kombinácii s učením Cirkvi prednášali manželské páry z rôznych kútov Trnavskej arcidiecézy. Najväčší ohlas mali témy o manželskej sexualite, plánovaní rodičovstva a o výchove detí v rodine. Samotní snúbenci v spätnej väzbe napísali, že práve tieto témy boli pre nich veľmi povzbudzujúce, dokonca v niektorých prípadoch až vedúce k zmene pôvodných postojov.
 
V prípade prednášky o výchove detí tomu napomohla aj prítomnosť štyroch malých detí prednášajúcich manželov. Takto mali snúbenci pred očami aj priamu rodičovskú prax. Dve stretnutia mali účastníci aj s kňazmi, ktorí sa venovali témam viery a sviatosti manželstva. Snúbenci priznali, že celý priebeh prípravy bol pre nich príjemným prekvapením v podaní, ľudskosti, prijatí od slúžiacich párov a znamenal pre nich veľmi silný impulz posilniť osobný a spoločný vzťah k Bohu.
 
Pre organizátorov, manželov Evu a Pavla Fojtíkovcov z Trnavy, bol priebeh a existencia kurzu malým zázrakom - o to viac sú vďační, v akom rýchlom čase sa podarilo celý tím zorganizovať. Ďalší nový termín prípravy snúbencov je naplánovaný na víkend 29. apríla - 1. mája opäť v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Možnosť prihlásiť sa je na stránke www.domanzelstva.sk.
 
TO ABU informovala Mária Kohutiarová
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Prvý turnus prípravy snúbencov v arcidiecéze k spokojnosti účastníkov

Snúbenci počas deviatich stretnutí, podľa štruktúry prijatej KBS pre prípravu snúbencov, prechádzali rôznymi témami z bežného manželského života. Tieto im prostredníctvom siedmych svedectiev v kombinácii s učením Cirkvi prednášali manželské páry z rôznych kútov Trnavskej arcidiecézy. (Foto: Eva Fojtíková)

SPRÁVY

 

NOVINKY