Prosby k prezidentským voľbám na Slovensku

TRNAVA/BRATISLAVA 5. marca 2014 - Konferencia biskupov Slovenska /KBS/ pozýva veriacich k modlitbám za voľbu nového prezidenta SR. KBS pre túto príležitosť pripravila prosby veriacich, ktoré môžu byť vkladané do liturgických slávení.

PROSBY K PREZIDENTSKÝM VOĽBÁM

1. Pane Ježišu, ty si ohlasoval pokoj všetkým;
dopraj prosíme, aby voľba prezidenta v našej krajine
prebehla pokojne, čestne a spravodlivo.

2. Dopraj nášmu národu, aby si zvolil takého prezidenta, 
ktorý sa bude vyznačovať úsilím o pokoj, 
spravodlivosť a zmierenie. 

3. Všemohúci Bože, tvoja prozreteľnosť riadi tento svet;
daj prosíme, aby budúci prezident 
pri vykonávaní svojho úradu 
pamätal na slabých a utláčaných. 

4. Pane Ježišu, ty si cesta, pravda a život;
prosíme ťa daj, nech prezidentský úrad v našej krajine 
zaujme taký kandidát, ktorý bude neustále pamätať na to, 
že má slúžiť spravodlivosti a pravde.

5. Za nášho nového prezidenta:
aby všetky prostriedky, ktoré bude mať, 
využil na podporu a zachovanie 
kultúrnych a morálnych hodnôt nášho národa.

6. Aby obyvatelia našej vlasti cítili zodpovednosť
za budúcnosť krajiny
a mali záujem na tom, aby na čele spoločnosti 
stáli zodpovední ľudia chrániaci 
dedičstvo našich otcov svätých Cyrila a Metoda,
prosme Pána.

7. Ježišu, daruj nášmu národu prezidenta,
ktorý sa nebude báť zastať sa života
a podporovať rozvoj zdravých (kresťanských) rodín.

8. Modlime sa (Prosme) za nášho nového prezidenta,
aby s rešpektom spolupracoval so všetkými,
ktorí v našej krajine bojujú za práva najslabších.
 
zdroj: www.tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Prosby k prezidentským voľbám na Slovensku

Ilustračné foto - Na snímke Grasalkovičov palác, sídlo prezidenta Slovenskej republiky. (zdroj: www.wikipedia.org)

SPRÁVY

 

NOVINKY