Program Trnavskej novény 2019

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budeme uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov „Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s Ježišovou matkou Máriou“ (Sk 1,14). Trnavská novéna bude výnimočná aj vďaka prítomnosti amerického kardinála Raymonda L. Burkeho, ktorý bude sláviť sväté omše 16.11. a 17.11.

12. 11. Utorok; 17.00; sv. omša pre rodiny s deťmi v predvečer novény
Téma:  Ako vychovávať deti k otvorenosti pre spoločenstvo s inými
Kazateľ: vdp. PaedDr. Marián Bér, TV Lux, Bratislava
 
13.11. Streda; 18.00
Téma:   Budúcnosť Cirkvi je v malých spoločenstvách
Kazateľ: J.E. Mons. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup, Bratislava
 
14.11. Štvrtok; 18.00    
Téma:   Ako vytvárať malé spoločenstvá vo farnosti
Kazateľ: vdp. ThLic. Ing. Jozef Bartkovjak, Rádio Vatikán
 
15.11. Piatok; 18.00
Téma:  Zanietenosť pre počúvanie Božieho slova v spoločenstve
Kazateľ: vdp. prof. Ing. Peter Dubovský Th.D. SJ, Pápežský biblický inštitút v Ríme
 
16.11. Sobota; 9.30
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: J. Em. kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán
Svätá omša podľa misála sv. Jána XXIII.
 
16.11. Sobota; 11.30    
Téma:  Malé spoločenstvá v Cirkvi ako prostriedok na prehlbovanie viery, nádeje a lásky
Hl. celebrant a kazateľ: J. E. Mons. Gyula Márfi, vesprémsky arcibiskup, Maďarsko
 
16.11. Sobota; 18.00   
Téma:  Podstatné znaky manželského spoločenstva
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Marián Kuffa, Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce
 
16.11. Sobota; 24.00   
Téma:  Mladí majú radosť z modlitby a kontemplácie v kruhu spoločenstva
Kazateľ: vdp.  Mgr. Peter Jacko SDB, direktor saleziánskej komunity v Trnave
 
17.11.  Nedeľa, 9.30: sv. omša s procesiou   
Téma: Spiritualita spoločenstva v pastoračných víziách posledných pápežov
Hl. celebrant a kazateľ: J. Em. Kardinál Raymond Leo Burke, Vatikán
                
17.11.  Nedeľa, 18.00  
Téma:  Problémy a krízy, ktorým v súčasnosti čelia spoločenstvá kresťanských rodín
Kazateľ: vdp. Ing. Mgr. Jozef Garaj CM, Bratislava
 
18.11.  Pondelok; 18.00
Téma: Malé spoločenstvá ako ohniská uzdravenia a formácie pre zranených, osamelých, závislých a vyhorených
Kazateľ: vdp. prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD. SJ, Teologická fakulta TU, Bratislava
 
19.11. Utorok, 18.00. Slávnosť posviacky Baziliky sv. Mikuláša.
Téma: Spoločenstvo sa má otvoriť Duchu Svätému, potom prináša bohaté ovocie (Gal  5, 22-24)
Kazateľ: J. E. Mons. Andrej Imrich, emeritný spišský biskup
 
20.11.  Streda; 18.00
Téma: Ako prispievajú hnutia a inštitúty apoštolského života k jednote Cirkvi  (Jn 17, 21)
Kazateľ: vdp. Mons. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD., Teologická fakulta  KU,  Košice
 
21.11.  Štvrtok, 18.00. Obetovanie Panny Márie.
Téma:  Všetci zotrvávali na modlitbách s Ježišovou Matkou Máriou (Sk 1, 14)
Hl. celebrant a kazateľ: J.E. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, Trnava
facebook sharing button Zdieľaj
Program Trnavskej novény 2019

NOVINKY