Pred týždňom sa v Tatrách stretli nemocniční duchovní

VYSOKÉ TATRY/TRNAVA 29. januára 2018 - V dňoch 18. - 20. januára sa v Charitnom domove v Dolnom Smokovci uskutočnilo stretnutie kňazov pôsobiacich v duchovnej službe v nemocniciach na Slovensku. Aj v tomto roku podujatie zorganizovala Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci so Subkomisiou pre bioetiku a Sekretariátom KBS.

Trnavská arcidiecéza bola na stretnutí zastúpená dvomi kňazmi, ktorým bola od 1. júla 2017 zverená duchovná správa a starostlivosť o pacientov, ich rodiny a personál nemocničných lôžkových zariadení v Trnave a Piešťanoch. Stretnutie v Dolnom Smokovci viedli profesor Jozef Glasa, člen Subkomisie pre bioetiku TK KBS a Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve, a kňaz Ján Viglaš, rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, morálny teológ a stály spolupracovník Teologickej komisie - Subkomisie pre bioetiku KBS. Na stretnutí bol prítomný aj vladyka Peter Rusnák, predseda Teologickej komisie a Subkomisie pre bioetiku KBS. 24 kňazov a 2 bohoslovci mali možnosť spolu diskutovať, zdieľať svoje skúsenosti, uvažovať nad odbornými a praktickými prednáškami súvisiacimi s nemocničnou duchovnou službou, riešiť konkrétne problémy špeciálnej pastoračnej starostlivosti.
 
Táto pastoračná služba sa zameriava nielen na vysluhovanie sviatostí, ale aj na každodennú pomoc a sprevádzanie pacientov ako aj zdravotníckych pracovníkov. Okrem kňazov sa na nej vo viacerých nemocniciach spolupodieľajú aj zasvätené osoby, laickí spolupracovníci - napríklad rozdávatelia sv. prijímania a dobrovoľníci. Duchovná služba si vyžaduje veľké osobné nasadenie, empatiu, láskavosť a trpezlivosť - hodnoty často nedoceňované. Viac rokov sa hovorí aj o potrebnej špeciálnej odbornej príprave a vzdelávaní kňazov, zasvätených a dobrovoľníkov zapojených do tejto služby. Nevyhnutné je aj doriešenie štatútu duchovnej služby a lepšie zadefinovanie jej postavenia a vzájomnej spolupráce v rámci systému slovenského zdravotníctva.
 
Stretnutie bolo zakončené zhrnutím konkrétnych záverov pre ďalšie napredovanie v duchovnej službe v nemocniciach a svätou omšou, ktorú s prítomnými kňazmi celebroval spišský bikup Štefan Sečka.
 
Pre potreby pacientov, ich rodín, obyvateľov Trnavy ako aj miest a obcí jej blízkeho okolia, bol zriedený web nemocnicatrnava.fara.skkde je možné dozvedieť sa viac o tejto duchovnej službe v Trnavskej fakultnej nemocnici.
 
TO ABU informoval Rudolf Kopinec
 
Pred týždňom sa v Tatrách stretli nemocniční duchovní

Na ilustračnom foto sv. Kamil de Lellis. (Zdroj foto: zivot.aktuality.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY