Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa konala vigília

HLOHOVEC 10. júna 2019 - V sobotu 8. júna, v predvečer slávnosti Zoslania Ducha Svätého, sa vo františkánskom kostole Všetkých svätých v Hlohovci konala slávnostná svätá omša. Cirkev túto slávnosť odporúča sláviť osobitým spôsobom, s dôrazom na modlitby a očakávanie prisľúbeného Tešiteľa tak, ako apoštoli zotrvávali na modlitbách spolu s Ježišovou Matkou Máriou. Hlavným celebrantom bol gvardián kláštora páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, a slávnostným kazateľom hlohovecký dekan Jozef Schwarz.

V homílii upozornil, že na vigíliu netreba veľa ľudských slov, pretože čítania, responzória a modlitby sú úžasné. Ak je človek otvorený na dary Ducha Svätého, všetko pochopí. Keď sa pozrieme na liturgický rok, ktorý sa cyklicky opakuje, tak najväčším sviatkom sú sviatky Veľkej noci, keď slávime smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista. Potom akoby druhé najdôležitejšie sviatky sú sviatky Narodenia Pána, kedy slávime, že Boh sa v Ježišovi stáva jedným z nás. Tretím najväčším sviatkom pre nás kresťanov sú práve Turíce. Majú svoju vigíliu, ako aj veľkonočná nedeľa, ktorá je matkou všetkých vigílií. To sme prevzali od Židov, ktorý počítajú nový deň už od západu slnka. Aj táto vigília je úžasne pospájaná a zložená z jednotlivých biblických čítaní, ktoré veľmi úzko súvisia. "Je to podobné, ako pri veľkonočnej vigílií, ktorá je postavená na sviatosti krstu, a turíčna je postavená na predobrazoch, ktoré sú v Starom zákone a zavŕšením toho, čo sa stalo vo Večeradle. Ako sme aj v úvodnom komentári počuli, v tento deň sa završuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Môžeme vnímať, ako Najsvätejšia Trojica pôsobí v celých dejinách spásy a je postavená na láske. Boh Otec tento svet z lásky stvoril, Boh Syn tento svet z lásky vykúpil smrťou na kríži a Boh Duch Svätý tento svet z lásky posväcuje," zdôraznil s tým, že teraz žijeme dejiny Cirkvi, a Cirkev vznikla na Turíce. Preto na Turíce slávime narodeniny Cirkvi.
 
Duch Svätý je prítomný aj vo sviatostiach. Už v krste sme boli pokrstení v Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom je to sviatosť birmovania, kedy sú do nás vyliate dary Ducha Svätého a je to zavŕšenie krstu a odvtedy máme právo a povinnosť svedčiť o Kristovi a aby sme mali na to silu, dáva nám svoje dary, charizmy i ovocie. Duch Svätý dal odvahu aj apoštolom a učeníkom, ktorí do Turíc boli zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a až Duch Svätý ich zjednotil a dal im silu konať mocou Ducha Svätého. "Aj my máme byť otvorení pre dary Ducha Svätého, aby pôsobil cez nás, ale nesmieme zásluhy pripisovať sebe, ale v najväčšej pokore uznať, že sme len nehodní služobníci, ktorých si Boh používa, aby sme niekomu pomohli. Nie je to pre dobro jednotlivca, ale pre dobro spoločenstva, ktorým je Cirkev," vyhlásil dekan Jozef Schwarz, podľa ktorého aj my sme pozvaní obnoviť sa skrze Ducha Svätého, aj cez prvé piatky a prísľuby Božského Srdca Ježišovho, lebo mesiac jún je mesiacom Božského Srdca. "A ak máme Ducha Svätého na perách a Ježiša Krista v srdci, ani tá najväčšia ťažkosť nie je pre nás problém, pretože sme zvládame s pomocou Božej milosti," dodal.
 
Počas spoločnej modlitby veriacich, kde zaznelo sedem prosieb o sedem darov Ducha Svätého, sa od veľkonočnej sviece Paškála zapálilo sedem sviec pred nádherným obrazom, ktorý zapožičala kresťanská umelkyňa Beáta Krasňanská. Celá slávnosť bola doprevádzaná spevmi Taizé. Zavŕšením celej slávnosti bola krátka adorácia po svätej omši zakončená eucharistickým požehnaním.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
Pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa konala vigília

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol gvardián kláštora páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, a slávnostným kazateľom hlohovecký dekan Jozef Schwarz. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »