Pre ľudí v núdzi pripravili krátko pred Vianocami štedrú večeru

TRNAVA 24. decembra 2018 - V piatok 21. decembra sa uskutočnila už tradičná štedrá večera pre ľudí v núdzi, ľudí bez domova a osamelých. Stretnutie sa konalo na pôde Slovenskej katolíckej jednoty v Trnave. Na zorganizovaní a materiálnom zabezpečení dôstojného priebehu večere sa podieľali Katolícka jednota Slovenska, Mesto Trnava a Arcibiskupský úrad Trnava.

Na úvod stretnutia sa všetkým prítomným prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý povzbudil osamelých a ľudí v núdzi nádejou a kresťanskou láskou prejavenou aj takýmto konkrétnym spôsobom. Po spoločnej úvodnej modlitbe sa prítomným ľuďom dostalo štedrej večere - kapustnice, vyprážanej ryby, oblátok, ovocia a koláčov.
 
Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Arcibiskupským úradom v Trnave pripravila na toto stretnutie vianočné potravinové balíčky. Tieto obsahovali predovšetkým potraviny, ale aj sladkosti pre deti v núdznych rodinách.V tvárach prítomných bolo badať spolupatričnosť, spokojnosť a vďaku. Túto tiež prejavili v mnohých rozhovoroch s organizátormi podujatia.
 
TO ABU informoval Miroslav Dzurech
 
Pre ľudí v núdzi pripravili krátko pred Vianocami štedrú večeru

Počas štedrej večere v Katolíckej jednote Slovenska si ľudia v núdzi zaspievali i vianočné koledy, doprevádzaní gitarou, na ktorú hral trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. (Foto: autor)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »