Požehnaním misijného kríža ukončili v Hlohovci ľudové misie

HLOHOVEC 20. septembra 2023 - Vo farskom Kostole sv. Michala archanjela v Hlohovci zavŕšili požehnaním misijného kríža ľudové misie. Svätú omšu celebroval páter Ivan Flimel CSsR, koncelebroval dekan Jozef Schwarz a páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM.

Páter Ivan v homílii spomenul, že sme na vrchole misijného týždňa. A ako sa lúčil aj Pán Ježiš so svojimi najbližšími na koniec jeho misie, aj ich o niečo prosí a jeho ponuka je krásna aj tu teraz v Hlohovci: Choďte a učte všetky národy a zachovávajte všetko, čo ste sa naučili odo mňa.
 
Na záver svätej omše bol požehnaný misijný kríž a devocionálie. Dekan Jozef Schwarz poďakoval pátrovi Ivanovi za jeho slová a službu a prezradil, že pátri redemptoristi prídu i o rok na duchovnú obnovu v Advente. Páter Ivan na záver poprosil všetkých, ktorí môžu, aby prispeli na misie a poďakoval sa za krásne spoločenstvo, ktoré sme vytvárali. Nie oni robili misie, ale hlavne Boh.
 
Pátri redemptoristi počas deviatich dní navštívili cirkevnú základnú školu, materskú školu, spovedali chorých a nevládnych, udelili pomazanie chorých pri svätej omši pre starých a chorých, mali príhovory pre deti a mládež, spovedali a strávili s veriacimi farnosti Hlohovec naozaj požehnaný čas, ktorý isto prinesie ovocie.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Požehnaním misijného kríža ukončili v Hlohovci ľudové misie

Na záver svätej omše bol požehnaný misijný kríž a devocionálie. (Foto: Lucia Froncová)

NOVINKY