Požehnali obnovenú krížovú cestu v areáli nemocnice v Komárne

KOMÁRNO 12. apríla 2022 - V piatok 8. apríla popoludní sa uskutočnilo slávnostné požehnanie obnovenej krížovej cesty v komárňanskej nemocnici. Modlitba krížovej cesty tu bude na Veľký piatok o 9.00 h. Zamyslenia sa budú striedať v slovenskom i maďarskom jazyku.

Kanonik Róbert Kiss, generálny vikár a farár dekan v Komárne, za pomoci kaplána vdp. Štefana Gaga a vdp. Lóránta Lépesa, programového riaditeľa Rádio Mária Mirjam a v sprievode veriacich požehnal obnovené zastavenia krížovej cesty v areáli komárňanskej nemocnice.
 
Primátor mesta Béla Keszegh sa vo svojom príhovore poďakoval reštaurátorovi Andrásovi Csütörtökimu a sponzorom, nadácii Harsányi Foundation, ktorá financovala reštaurátorské práce a spoločnosti TONEX s.r.o. za stavebné práce. Samospráva k tomuto dielu prispela úpravou okolia. Riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška sa poďakoval primátorovi mesta Bélovi Keszeghovi, že sa ujal tejto veci a získal sponzorov na jej realizáciu.
 
Generálny vikár Róbert Kiss sa takisto poďakoval všetkým podporovateľom a vyjadril potešenie nad tým, ako sa mesto Komárno rozvíja. Zvlášť vyzdvihol výbornú spoluprácu s nemocnicou, s vedením aj kolektívom, najmä počas uplynulých dvoch rokov pandémie. Následne sa v duchu očakávania veľkonočných sviatkov pristúpilo k požehnaniu krížovej cesty.
 
TO ABU informoval Rímskokatolícky farský úrad Komárno
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Požehnali obnovenú krížovú cestu v areáli nemocnice v Komárne

Po príhovoroch predstaviteľov mesta, nemocnice a Cirkvi sa v duchu očakávania veľkonočných sviatkov pristúpilo k požehnaniu obnovenej krížovej cesty v areáli komárňanskej nemocnice. (Foto: Zsolt Szabó)

SPRÁVY

 

NOVINKY