V Komárne požehnali obnovené priestory školy Marianum

KOMÁRNO 1. marca 2022 - Zrekonštruovanú hlavnú budovu Cirkevnej spojenej školy Marianum v Komárne v piatok 25. februára slávnostne požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Požehnaním bola zavŕšená dlho očakávaná generálna oprava hlavnej budovy školy.

Slávnostnú bohoslužbu v Bazilike sv. Ondreja v Komárne celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. Na slávnosti sa okrem iných zúčastnili aj generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Róbert Kiss, zároveň dekan farár v Komárne, biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo Mons. Ladislav Tóth, riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu v Trnave vsdp. Ján Polák, zástupca vlády Maďarskej republiky Péter Szilágyi a Czimbalmosné Molnár Éva, vedúca oddelenia Štátneho sekretariátu, Balázs Kiss, tajomník veľvyslanectva Maďarska v Bratislave, primátor mesta Komárno Béla Keszegh, zástupcovia viacerých cirkevných škôl na Slovensku a mnohí ďalší vzácni hostia.
 
Trnavský arcibiskup Ján Orosch v slávnostnej homílii spomenul históriu tejto školy a prítomných povzbudil k vďačnosti za tento dar obnovy budovy. Zdôraznil dôležitosť cirkevných škôl a morálnu kresťanskú výchovu študentov. Zároveň apeloval aj na potrebu výchovy a formácie v duchu kresťanských zásad predovšetkým v rodinách.
 
Na záver svätej omše nasledovali slávnostné príhovory, po ktorých prišlo na rad odovzdanie plakiet zo strany riaditeľa Cirkevnej spojenej školy Róberta Madarasza. Týmito boli ocenení tí, ktorí sa najviac pričinili o dielo jej obnovy. Trnavský arcibiskup sa poďakoval štátnemu tajomníkovi Árpádovi Potápimu a následne odovzdal pamätnú medailu Trnavskej arcidiecézy osobám, podieľajúcim sa na obnove školy, za ich obetavú prácu.
 
Slávnosť pokračovala požehnaním obnovenej hlavnej budovy cirkevnej spojenej školy. Pred samotným požehnaním nadišiel moment slávnostného prestrihnutia stuhy. A potom už trnavský arcibiskup Ján Orosch požehnal historické priestory školy, jednotlivé triedy a tých, ktorí tu pôsobia. Hostia mali po požehnaní ešte možnosť nahliadnuť do obnovených priestorov budovy, pričom ich sprevádzal spev mládežníckeho speváckeho zboru Schola Mariana.
 
Škola Marianum bola zrekonštruovaná s podporou Trnavskej arcidiecézy a vlády Maďarskej republiky. Cirkevná spojená škola Marianum poskytuje priestor pre materskú školu, základnú školu, gymnázium a internát. Jej dlhoročným poslaním od vzniku je vychovávať kresťanskú inteligenciu, z ktorej radov možno budú aj dobrí kňazi, učitelia a laici.
 
-to abu-
 
facebook sharing button Zdieľaj
V Komárne požehnali obnovené priestory školy Marianum

Slávnosť pokračovala požehnaním obnovenej hlavnej budovy Cirkevnej spojenej školy Marianum. Pred samotným požehnaním nadišiel moment slávnostného prestrihnutia stuhy. A potom už trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch požehnal historické priestory školy. (Foto: Morees Gaggi)

SPRÁVY

 

NOVINKY