Posledná púť biskupa Dominika do Lúrd s Maltézskym rádom

TRNAVA/BRATISLAVA 21. mája 2015 - Maltézsky rád na Slovensku zorganizoval po prvý krát samostatnú účasť na v poradí už 57. medzinárodnej púti Maltézskeho rádu do Lúrd s dobrovoľníkmi a chorými aj zo Slovenska. Pútnikov, popri mukačevskom eparchovi Mons. Milanovi Šášikovi s prítomnými kňazmi, žiaľ prvý, ale aj posledný krát v živote duchovne sprevádzal aj zosnulý bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth.

Maltézsky rád na Slovensku zorganizoval po prvý krát samostatnú účasť na v poradí už 57. medzinárodnej púti Maltézskeho rádu do Lúrd s dobrovoľníkmi a chorými aj zo Slovenska. Jej cieľom bolo umožniť návštevu svetoznámeho pútnickeho miesta aj tým, ktorí nemôžu využiť možnosti tradičných komerčných pútnických zájazdov z dôvodov ťažkej choroby, alebo telesného postihnutia. Púť sa konala v dňoch 1. - 5. mája 2015. Pre 20 chorých pútnikov bola zabezpečená nepretržitá odborná zdravotná a lekárska služba a opatera 50 dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko. Púte sa zúčastnilo celkom 180 účastníkov, vrátane rytierov, dám, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v uniformách. Pútnikov, popri mukačevskom eparchovi Mons. Milanovi Šášikovi s prítomnými kňazmi, žiaľ prvý, ale aj posledný krát v živote duchovne sprevádzal aj zosnulý bývalý bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Dominik Tóth.
 
Pútnici sa zúčastnili na národných svätých omšiach v Kaplnke sv. Jozefa, v Ružencovej bazilike a v Jaskyni zjavenia, kde sa im práve otec biskup Dominik prihováral vo svojich homíliách. Povzbudzoval pútnikov do radostného a duchovného prežívania blízkosti Božej Matky Márie v Lurdoch, pozýval ich k častej modlitbe posvätného ruženca a k pestovaniu živej mariánskej úcty. Počas svojej poslednej svätej omše pri Jaskyni zjavenia sa otec biskup Dominik pútnikom prihovoril myšlienkami venovanými skutočnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, a jeho významu, ktorý sa začal v Cirkvi vnímať od 16. zjavenia sv. Bernadette. Liturgická slávnosť priamo na posvätnom mieste, kde sa diali zjavenia Panny Márie, aj vďaka jeho slovám hlboko zasiahla mysle prítomných slovenských veriacich. Bolo vidieť, že každý z nich sa snažil prežiť tieto momenty v hlbokej viere, ktorá dokáže aj liečiť, čo je cieľom nejedného pútnika prichádzajúceho do Lúrd. Otec biskup Dominik pre chorých vysluhoval aj sviatosť pomazania chorých, v nemocnici sa s nimi stretol pri spoločnej modlitbe posvätného ruženca a venoval sa im v osobných rozhovoroch.
 
podzemnej Bazilike sv. Pia X. otec biskup Dominik počas medzinárodných pontifikálnych svätých omší, ktorým predsedal kardinál – patrón rádu J.Em. Raymund Leo Burke ako jeden z hlavných koncelebrantov prečítal evanjelium v slovenskom jazyku. Vďaka tejto púti sa mu konečne splnil jeho dávny sen, že mohol celebrovať svätú omšu aj v Ružencovej Bazilike. Otec biskup Dominik vždy veľmi oceňoval a vážil si nezištnú kresťanskú službu a pomoc, ktorú Maltézsky rád a jeho členovia venujú človeku v utrpení. Preto s ním rád spolupracoval aj počas pobytu na odpočinku v Nitre pri vianočných návštevách väzníc, ktoré spolu s dobrovoľníkmi rádu navštevoval a odsúdeným ženám a mužom slúžieval vianočné sväté omše. Maltézsky rád na Slovensku v otcovi biskupovi Dominikovi stratil vzácneho podporovateľa a spolupracovníka. Členovia rádu mu za to budú navždy vďační a s láskou budú na neho spomínať. A majú radosť z toho, že práve vďaka Maltézskemu rádu mohol byť na sklonku svojho života pri nohách Lurdskej Panny Márie, tej Matky Božej, ku ktorej mal vrúcny vzťah, a ktorú v živote ako kňaz a biskup mimoriadne uctieval.
 
informoval Dr. Tibor Ujlacký, PhD.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Posledná púť biskupa Dominika do Lúrd s Maltézskym rádom

Spoločná fotografia pred odletom na púť Maltézskeho rádu do Lúrd. Táto púť v dňoch 1.-5. mája 2015 bola pre Mons. Dominika Tótha jeho poslednou. (zdroj foto: www.maltezskaput.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY