Polnočné eucharistické požehnanie bude vysielané naživo

TRNAVA 8. marca 2021 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú noc - o polnoci - udeľuje z okna na 2. poschodí Arcibiskupského úradu eucharistické požehnanie veriacim a ostatným obyvateľom mesta Trnava a celej Trnavskej arcidiecézy. Keďže však v súčasnosti platí zákaz vychádzania a veriaci sa pod oknami Arcibiskupského úradu na tomto požehnaní nemôžu zúčastňovať osobne, vedenie Trnavskej arcidiecézy sa rozhodlo túto pobožnosť, počnúc dnešným dňom, vysielať online z arcibiskupskej Kaplnky povýšenia Svätého kríža.

Od začiatku pandémie nového koronavírusu Arcibiskupský úrad v Trnave každý deň zabezpečuje streamovanie svätých omší o 11.00 hodine z Kaplnky povýšenia Svätého kríža. Vzhľadom na nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktoré zakazuje vychádzanie po 20.00 hodine, sa vedenie Trnavskej arcidiecézy rozhodlo streamovať aj pobožnosť pred polnočným eucharistickým požehnaním. Hlavným úmyslom je prosba k Nebeskému Otcovi, aby na príhovor Nebeskej Matky zastavil pandémiu nového koronavírusu, ktorá v súčasnosti bičuje ľudstvo.
 
Pred polnočným eucharistickým požehnaním sa o 23.00 hodine na webovej stránke a facebookovom profile Trnavskej arcidiecézy začne vysielať naživo modlitba exorcizmu, potom bude nasledovať modlitba posvätného ruženca a modlitba k Trnavskej Panne Márii. Po požehnaní s Eucharistiou sa online vysielanie ukončí.
 
Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch sa však s Najsvätejšou oltárnou sviatosťou ešte presunie k oknu na 2. poschodí Arcibiskupského úradu, nasmerovanému na Hviezdoslavovu ulicu a Trojičné námestie, a udelí požehnanie mestu a Trnavskej arcidiecéze.
 
-to abu-
 
Polnočné eucharistické požehnanie bude vysielané naživo

Ilustračná snímka. (Foto: Dušan Kolenčík)

SPRÁVY

 

NOVINKY