Pokorná Láska prišla na svet

Veriaci na čele s primátorom Trnavy sa v noci z pondelka na utorok, z 24. na 25. decembra, zišli v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa, aby oslávili narodenie Božieho Syna polnočnou svätou omšou, ktorá bola prenášaná v priamom prenose Rozhlasom a televíziou Slovenska do slovenských domácností. Hlavným celebrantom svätej omše bol biskup Ján Orosch, apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy. Koncelebrovali kňazi arcidiecéznej kúrie a hosť z Vojenského ordinariátu.

Apoštolský administrátor Ján Orosch sa na začiatku svojej polnočnej homílie zameral na vianočné zvyky, s ktorými sa v slovenských domácnostiach spájajú sviatky narodenia Božieho Syna, ktoré nás tiež môžu viesť k ich podstate: "S Vianocami – sviatkami narodenia nášho Pána, sú spojené pekné zvyky. Stretávame sa pri štedrovečernom stole, obdarujeme sa navzájom darčekmi, spievame koledy, posielame pozdravy formou pohľadníc, listov a stále častejšie prostredníctvom elektronickej pošty a sms-správ.
Jeden z vianočných vinšov, ktorý som dostal aj ja sms-kou, sa začínal nasledujúcim textom: «Najvzácnejší dar nie je zabalený do trblietavého papiera pod stromčekom, ale v plienkach na slame»."
 
Svoju myšlienku rozvíjal otec biskup ďalej: "O tomto dare, ktorý prichádza od nášho nebeského Otca, hovorí Evanjelium, ktoré sme si práve vypočuli: «Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán»."
 
"Vráťme sa však ešte trochu späť", pozval prítomných k hlbšiemu zamysleniu biskup Orosch. "Počas štyroch týždňov adventného obdobia sme sa duchovne pripravovali na narodenie očakávaného Spasiteľa. Katechizmus Katolíckej cirkvi nám zdôrazňuje, aký význam má príchod Ježiša medzi nás ľudí. «Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí... ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli»."
 
Áno, tie najvýznamnejšie prisľúbenia, ktoré predpovedali narodenie Spasiteľa pochádzajú od proroka Izaiáša, z obdobia približne 700 rokov pred Kristom. Jedno z nich hovorí, že kráľovstvo, ktoré prináša do ľudských sŕdc dlho očakávaný Mesiáš, dokáže zmeniť dravých a zlostných vlkov na ľudí pokoja a lásky: „Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom... Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu...“ (Iz 11,6-7)
 
Na margo splnených proroctiev o Mesiášovi zareagoval apoštolský administrátor Orosch slovami: "Drahí bratia a sestry, skutočnosť, že v betlehemskom Dieťati sme sa stali všetci bratmi a sestrami, nás má viesť naopak k väčšej úcte, láske a vzájomnej pomoci. Vždy hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. Je dôležité, aby sme sa stali darom pre druhých. A práve o tomto je posolstvo Vianoc".
Ďalej pokračoval: "Matka Tereza položila raz mladým ľuďom otázku: «Aké najväčšie nebezpečenstvo nám dnes hrozí? Kňazom, rehoľníkom, laikom, manželom, rodičom, ľudstvu ako celku?» A odpovedala si: «Nie je to vojna, nie je to ani rakovina, nie je to ani AIDS. To najväčšie nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí, je nedostatok modlitby, nedostatok nášho života s Bohom»."
"Je to nedostatok viery a pokory!", dodal.
 
"Drahí bratia a sestry. Vianoce - sviatky narodenia nášho Pána nás vedú k tomu, aby sme boli Bohu vďační za veľký dar, ktorý sme dostali v jeho Synovi. A zároveň by mali byť povzbudením, aby sme sa stali aj my, každý jeden, darom pre druhých", zakončil svoju homíliu na polnočnej svätej omši otec biskup Orosch.
 
Záver polnočnej svätej omše patril už tradične najznámejšej vianočnej piesni «Tichá noc, svätá noc...», po ktorej si prítomní veriaci vychádzajúc z Katedrály vymenili vzájomné vianočné blahopriania.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pokorná Láska prišla na svet

Betlehem z farnosti Šúrovce v sereďskom dekanáte.

NOVINKY