"Poďme v tejto chvíli šťastnej k Panne Márii..."

BOROVCE 2. septembra 2022 - Stalo sa už milou tradíciou, že na konci augusta veriaci farnosti Borovce konajú púť. Mesiac august je v Borovciach obľúbený. Najprv oslávia Svätovavrinecké hody, o týždeň po nich zase Svätoštefanské hody v Trebaticiach a vzápätí putujú ku Kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.

Kaplnka postavená v roku 1846, nenápadne ukrytá medzi stromami na dolnom konci dediny, je pôvabným stánkom Lurdskej Panny Márie.
 
Aj v tomto roku, v nedeľu 21. augusta začali veriaci farnosti Borovce ich putovanie od borovského Kostola sv. Vavrinca. Kríž a zástavy na čele procesie - niesli ich miništranti Alojz, Daniel, Marek, Dominik a malý Jožko. Hneď za nimi na ramenách štyroch statočných mužov sa vynímala socha Panny Márie Kráľovnej. Jej vznešenosť zdôraznili sprevádzajúce družičky Lenka, Natálka, Heňka, Nikolka, Ruženka, Tabejka, Timejka a v kroji sviatočne vystrojené Terezka a Marienka.
 
Do sprievodu sa k nim postupne pridávali ľudia z okolitých domov, s deťmi, s kočíkmi, na bicykloch - až zástup zmohutnel a odpovede na liturgické zvolania Milana Pekaroviča, ktorý predspevoval pútnické piesne a premodlieval sa svätý ruženec, boli stále hlasnejšie. Zanedlho pútnici dosiahli cieľ - na upravenej lúke sa vypínal stan a slávnostne vyzdobený oltár. Tu ich čakali aj ostatní veriaci, menej zdatní, starší, s deťmi, ktorí tiež chceli byť na svätej omši.
 
Miestny farár Marián Díreš pútnikov srdečne privítal a vyzdvihol dôvod, pre ktorý sa zišli - 22. august je sviatkom Panny Márie Kráľovnej, ktorí majú borovčania vo zvláštnej obľube. Nie sú poddanými kráľovského veličenstva, ktorý trápi svoj ľud rozmarmi a útlakom, ale vyvolenými dedičmi Nebeského kráľovstva. A Kráľovná je im aj láskavou Matkou, ochotne počúvajúca po celý rok a v každej chvíli ich prosby.
 
Pieseň Aleluja poznajú v mnohých interpretáciách, má veľa verzií. Ako znie v Borovciach na vŕšku Panny Márie Kráľovnej? Čarovne, velebne, dojemne... Žiadne nákladné aranžmány či svetelné efekty - len príroda oživená blahodarným dažďom po úmornom suchu, rozšantené deti a oddaný Boží ľud. Organistka z Trebatíc Inka Urbanová s Miškou, Danielou a Majom svojím spevom sprevádzali celú svätú omšu a nakoniec dali púti borovčanov krásny záver. „Vďaka Ti, že nie som sám, Aleluja, Aleluja“.
 
„Dobre je nám tu,“ povedal pán farár Díreš, keď ďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení slávnosti. Veriaci s ním súhlasili, a rovnako boli aj presvedčení, že ich modlitby budú vyslyšané a len čo prídu domov, bude pršať užitočný a výdatný dážď.
 
TO ABU informovala Kamila Meyer
 
facebook sharing button Zdieľaj
"Poďme v tejto chvíli šťastnej k Panne Márii..."

Aj v tomto roku, v nedeľu 21. augusta začali veriaci farnosti Borovce ich putovanie ku Kaplnke Lurdskej Panny Márie od borovského Kostola sv. Vavrinca. (Foto: Patrícia Kolníková)

SPRÁVY

 

NOVINKY