Počas polnočného eucharistického požehnania si vzbuďme dokonalú ľútosť

TRNAVA 20. apríla 2020 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú polnoc udeľuje eucharistické požehnanie z okna arcibiskupskej rezidencie všetkým obyvateľom arcidiecézy. Pomôžme zomierajúcim, ku ktorým kňaz nemá prístup, vzbudiť si dokonalú ľútosť nasledovnou modlitbou, aby tak mohli byť účastní na milostiach Cirkvi. Modlitbu vám prinášame v plnom znení.

 
 
Modlitba vzbudenia dokonalej ľútosti
 
Bože môj, z celého srdca ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil/a.
 
Neľutujem zo strachu pred peklom, lež preto, že som sa vzdialil od teba, ktorý si mojím dokonalým dobrom a šťastím.
 
Silne sľubujem, že sa chcem polepšiť, hriechu sa chrániť a pri najbližšej možnej príležitosti pristúpiť k svätej spovedi.
 
Otče, odpusť mi pre krv Ježiša Krista.
 
 
-to abu-
 
Počas polnočného eucharistického požehnania si vzbuďme dokonalú ľútosť

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch každú polnoc udeľuje eucharistické požehnanie z okna arcibiskupskej rezidencie všetkým obyvateľom arcidiecézy. (Foto: Ľubomír Urbančok)

SPRÁVY

 

NOVINKY