Po troch rokoch bol deň otvorených dverí aj v seminári v Bratislave

BRATISLAVA 15. mája 2019 - Deň otvorených dverí sa uplynulú nedeľu 12. mája uskutočnil opäť po troch rokoch aj v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave.

Uplynulú nedeľu 12. mája sa uskutočnil Deň otvorených dverí opäť po troch rokoch aj v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave. „Ostatné dva roky sme dvere otvárali len symbolicky, pretože sme v nedeľu Dobrého pastiera vyšli my za vami do farností. Teraz boli naše dvere otvorené doslova,“ uviedol jeden z bohoslovcov Šimon Rábara.
 
Nedeľa Dobrého pastiera bola tento rok 56. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. Modlitbami sa v seminári na tento deň pripravovali nielen celý týždeň, ale už od 14. februára 2019, kedy bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil v pastierskom liste Rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý trvá do 14. februára 2020.
 
Deň otvorených dverí začali latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Po svätej omši nasledovala v Aule Benedikta XVI. diskusia s hosťami na tému modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Prvým hosťom bol výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský, ktorý celebroval svätú omšu v katedrále. Druhým hosťom bol Samuel Brečka, ktorý stojí za hnutím Modlitby za kňazov a organizuje 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov a Púť za kňazov v Šaštíne.
 
Diskusiu ukončila Schola cantorum slávnostným spevom Raduj sa, nebies Kráľovná, po ktorom sa prítomní presunuli na obed do jedálne seminára. Po ňom nasledovala prehliadka priestorov seminára. Návštevníci mohli nazrieť do redakcie časopisu Adsum, do knižnice, spoločenskej miestnosti, tlačiarne, zvukárne či miestnosti pre chorých, tzv. infirmárky. Bohoslovci tiež pripravili miestnosť s témou miništrantských táborov MINFA. Počas prehliadky sa premietali fotky zo života v Kňazskom seminári.
 
Srdcom seminára je Kaplnka povýšenia Svätého kríža, a preto program ukončili práve v kaplnke spoločnou modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou za duchovné povolania.
 
TO ABU informoval Šimon Rábara
 
Po troch rokoch bol deň otvorených dverí aj v seminári v Bratislave

Prvým hosťom DOD v bratislavskom seminári bol výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský, ktorý celebroval aj svätú omšu v katedrále. (Foto: Pavol Reisel)

SPRÁVY

 

NOVINKY