Po slávnosti Všetkých svätých si spomíname opäť na verných zosnulých

BRATISLAVA 2. novembra 2023 - Po slávnosti Všetkých svätých si spomíname na všetkých verných zosnulých. Túto spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.

Veriaci, ktorý v deň spomienky nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.
 
Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva).
 
Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.
 
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie obvyklé podmienky.
 
Zdroj: Archív TK KBS/Direktórium/Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva
Revidoval Daniel Dian
 
facebook sharing button Zdieľaj
Po slávnosti Všetkých svätých si spomíname opäť na verných zosnulých

Ilustračná snímka. (Foto: Peter Zimen)

NOVINKY