Plnomocné odpustky pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier uršulínok do Trnavy

TRNAVA 18. mája 2024 - Pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier uršulínok do Trnavy Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí počas Jubilejného roka od 18. mája 2024 (Vigília Zoslania Ducha Svätého) do 8. júna 2025 (Slávnosť Zoslania Ducha Svätého) navštívia v Trnave uršulínsky Kostol sv. Anny alebo školskú kaplnku na Základnej škole s materskou školou Angely Merici či školskú kaplnku na Gymnáziu Angely Merici (podľa dekrétu č. prot. 01643/2024-644-645/24/I).

Rímska únia Rádu sv. Uršule na Slovensku zaslala žiadosť o vyhlásenie Jubilejného roka pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier do Trnavy Svätému Otcovi, „aby podporila duchovnú obnovu veriacich a posilnila ich život „milosti“. „Veriaci môžu získať plnomocné odpustky za bežných podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel Svätého Otca) práve vtedy, keď zbožne navštívia jedno z troch posvätných miest (Kostol sv. Anny, školská kaplnka na Základnej škole s materskou školou Angely Merici alebo školská kaplnka na Gymnáziu Angely Merici) patriacich Rímskej únii Rádu sv. Uršule v Trnave, kde sa zúčastnia na svätej omši alebo zotrvajú v modlitbe túžby obnoviť v láske a horlivosti svoj kresťanský život.“
 
Apoštolská penitenciária v zmysle žiadosti sestier uršulínok myslela aj na chorých a tých, ktorí sa fyzicky nemôžu zúčastniť na svätých omšiach alebo modlitbách na uvedených troch posvätných miestach uršulínskej rodiny v Trnave. Títo môžu získať plnomocné odpustky vtedy, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú zbožné úkony a tak sa v duchu pripoja k sestrám uršulínkam v modlitbe.
 
TO ABU informovala sestra Katarína Šimalčíková OSU
 
facebook sharing button Zdieľaj
Plnomocné odpustky pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier uršulínok do Trnavy

Kostol sv. Anny na Hviezdoslavovej ulici je jedno z troch posvätných miest patriacich Rímskej únii Rádu sv. Uršule v Trnave, kde možno počas Jubilejného roka pri príležitosti 300. výročia príchodu sestier uršulínok do slobodného kráľovského mesta získať plnomocné odpustky. (Foto: Dušan Kolenčík)

NOVINKY