Pietna spomienka na Pálfiovcov v Smoleniciach

V Smoleniciach si uctili zosnulých z rodiny Pálfiovcov vo štvrtok 16. mája. Pietnu spomienku začali vo farskom Kostole Narodenia Panny Márie svätou omšou za zosnulých z tejto rodiny. Po nej pokračovali položením vencov pri rodinnej hrobke na miestnom cintoríne.

Pietnu spomienku zorganizovali v predvečer žiackej vedeckej konferencie Smolenickí Pálfiovci, ktorá sa konala na Smolenickom zámku. Organizovala ju Základná a Materská škola v Smoleniciach zastúpená Marcelou Pechovou v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeum Červený Kameň, Kongresovým centrom Slovenskej akadémie vied – Smolenickým zámkom a Rímskokatolíckou farnosťou v Smoleniciach zastúpenou dekanom Patrikom Bacigálom.
Na pietnej spomienke sa zúčastnili zástupcovia Smoleníc starostka Pavlína Hornáčková s poslancami, zástupca ZŠ s MŠ v Smoleniciach Terézia Drdulová, zástupca Červenokamenského panstva Daniel Hupko, zástupcovia občianskeho združenia Naše Smolenice a viacerí smolenickí farníci.
 
Na konferencii prezentovali žiaci 7. až 9. ročníka práce, ktoré si pripravili o Pálfiovcoch žijúcich v Smoleniciach. Pálfiovci boli aj patrónmi miestneho kostola. Móric Pálfi financoval výmenu hlavného oltára. Lucia Pálfiová, manželka Jozefa Pálfiho st. darovala do kostola obraz sv. Apolónie. Ako patróni kostola niesli zaň aj zodpovednosť.
Žiaci sa dozvedeli niečo z regionálnej histórie, ktorá bola dlhé roky zabudnutá. Infomácie čerpali predovšetkým z knihy Koniec starých čias od autorov Daniel Hupko - Ivana Janáčková - Jozef Tihányi, ale aj z diel zosnulého regionálneho historika Štefana Jastrabíka. Moderátorom konferencie bol dekan Patrik Bacigál.
 
Podujatie sa konalo už po druhý krát v rámci dlhodobého projektu Osobnosti nášho regiónu. Minulý rok sa žiaci oboznámili s kňazmi a literátmi (Juraj Fándly, Jozef Ignác Bajza, Pavol Ušák Oliva, Ján Hollý) a významnými smolenickými rodákmi, medzi ktorých určite patrí aj spoluzakladateľ Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Mons. Jozef Medový.
Cieľom projektu je globálna výchova mládeže, posilňovanie vzťahu k svojej histórii cez spoznávanie osobností žijúcich v regióne. Projekt sa ukázal tiež ako vhodná forma spolupráce na poli výchovy a vzdelávania.
 
Ivana Štibraná, koordinátor projektu
foto: www.smolenice.fara.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pietna spomienka na Pálfiovcov v Smoleniciach

Účastníci pietnej spomienky položili vence do hrobky rodiny Pálfiovcov.

SPRÁVY

 

NOVINKY