Piaty deň Novény v znamení ocenenia Ruža sv. Alžbety

TRNAVA 17. novembra 2014 - V pondelok 17. novembra, na sviatok sv. Alžbety Uhrorskej, v rámci piateho dňa Trnavskej novény počas svätej omše o 18.00 hodine, udelil arcibiskup Mons. Ján Orosch vybraným laureátom Ružu sv. Alžbety ako prejav vďaky za ich dlhoročnú službu Cirkvi.

V tento deň trnavský dekan - farár v Bazilike sv. Mikuláša, prof. Stanislav Vojtko vyzdvihol prítomnosť dvoch vzácnych hostí, hlavného celebranta, ordinára OS a OZ Slovenskej republiky Mons. Františka Rábeka a slávnostného kazateľa, ktorým bol prof. P. Miroslav Konštanc Adam, OP, rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša (Angelicum) v Ríme. Ten vo svojej homílii poukázal na Pannu Máriu, ako vzor vychovávateľky vo viere v rodine: „Máriina viera je jedinečný zdroj viery. Všetky pravdy, ktoré sa týkajú Márie sú odvodené od jej súhlasu plniť Božiu vôľu. Práve jej viera jej umožnila stať sa Matkou Spasiteľa.“
 
Po liturgii Eucharistie nasledovalo už tradičné udeľovanie Ruží sv. Alžbety. Vo svojom príhovore arcibiskup Orosch uviedol, že ocenenie má svoju tradíciu od roku 2007. Tohtoročnými laureátmi ocenenia Ruža sv. Alžbety sú Anna Škodová zo Serede, Helena Buchtová zo Serede, Jozef Bajaník z Dolnej Krupej, Margita Belicová z Košolnej, Štefan Čapkovič z Dolného Dubového a Mária Štrbová zo Sebechlieb. Pani Sidónii, nebohej sestre Štefana Čapkoviča z Dolného Dubového, bolo ocenenie Ruža sv. Alžbety udelené in memoriam.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Piaty deň Novény v znamení ocenenia Ruža sv. Alžbety

Tento rok získalo ocenenie Ruža sv. Alžbety opäť sedem laureátov. (foto: Peter Tollarovič)

NOVINKY