Permanentná formácia kaplánov pokračovala ďalším stretnutím

TRNAVA 18. februára 2014 - V dňoch 17. a 18. februára sa uskutočnilo na Arcibiskupskom úrade ďalšie zo stretnutí, ktoré sú zamerané na permanentnú formáciu kaplánov Trnavskej arcidiecézy.

Formačné stretnutie sa začalo spoločnou modlitbou vešpier a krátkym príhovorom trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, po ktorom nasledovala spoločná večera.
Na úvod večerného formačného bloku nasledovala prednáška klinického psychológa Dr. Petra Szeligu. Prednášajúci v prednáške zdôraznil dôležitosť psychohygieny u kňaza, vzhľadom na jeho veľkú psychickú preťaženosť a nutnosť emocionálnej zrelosti. V závere odpovedal na otázku, s ktorou sa kňazi stretajú vo svojej pastoračnej službe, ako rozlíšiť psychickú poruchu od duchovného problému.
 
Nasledujúci deň začali kapláni svoje formačné stretnutie modlitbou ranných chvál a slávením Eucharistie, ktorej predsedal trnavský arcibiskup. Dopoludňajší blok bol zameraný na duchovné sprevádzanie veriacich. Špirituál bratislavského Kňazského seminára P. Ján Otruba OFMCap. zdôraznil vo svojej prednáške zásady, ktoré má duchovný sprievodca zachovať, resp. chyby, ktorých sa má vyvarovať. Venoval sa tiež duchovnému vedeniu osôb sužovaných zlými duchmi, ktoré sa stáva stále aktuálnejšie vzhľadom na prudké šírenie sa okultných praktík a mágie.
 
Celé stretnutie bolo zakončené spoločným obedom a apoštolským požehnaním trnavského arcibiskupa Jána Oroscha.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Permanentná formácia kaplánov pokračovala ďalším stretnutím

Kapláni Trnavskej arcidiecézy počas prednášky P. Jána Otrubu OFMCap. o duchovnom sprevádzaní. (foto: archív ABÚ)

SPRÁVY

 

NOVINKY