Pavlínska farnosť v Trnave sa duchovne spojila s mariánskou Fatimou

TRNAVA 17. októbra 2022 - Aj v tomto roku sa počas októbra pavlínska farnosť v Trnave na Tulipáne duchovne spojila s mariánskym pútnickým miestom vo Fatime. Svätej omši predsedal P. Wieslaw Zając, OSPPE, predstavený pavlínskej komunity a zároveň farár v Trnave na Tulipáne.

P. Wieslaw Zając, OSPPE, na začiatku svätej omše privítal všetkých zhromaždených veriacich a v úvodných slovách pripomenul udalosti, ktoré sa stali 13. októbra, keď sa Panna Mária poslednýkrát zjavila fatimským deťom. Kazateľom bol P. Gregor Wach, OSPPE. Ten počas homílie poukázal na Pannu Máriu, ktorú nám Ježiš Kristus dal ako našu matku, tú, u ktorej môžeme hľadať útechu a ochranu. Veriacich povzbudil k úcte k Panne Márii, ktorá sa zvlášť v mesiaci októbri prejavuje modlitbou svätého ruženca.
 
Po ukončení slávenia Eucharistie sa veriaci zhromaždili pred kostolom, kde sa začala mariánska procesia, spojená s modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli členovia ružencového bratstva.  Po ukončení procesie sa všetkým zhromaždeným prihovoril P. Gregor Wach, OSPPE, všetkým zhromaždeným sa poďakoval za spoluúčasť na tejto pobožnosti a následne udelil požehnanie.
 
Na úplný záver pobožnosti veriaci zaspievali mariánsku antifónu Maria Regina Mundi. V pavlínskej farnosti v Trnave na Tulipáne sa každý rok od mesiaca mája až do októbra konajú práve v trinásty deň fatimské pobožnosti. Tieto pobožnosti pripomínajú zjavenia Panny Márie trom fatimským deťom, ktoré sa stali rovnako  vždy v trinásty deň mesiaca a ktoré mali svoj začiatok v mesiaci máji. Výnimkou bol mesiac august, keď sa Panna Mária zjavila až v devätnásty deň, pretože deti boli v čase zjavenia uväznené. Posledné zjavenie bolo 13. októbra.
 
TO ABU informoval br. Grzegorz Oskwarek, OSPPE
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pavlínska farnosť v Trnave sa duchovne spojila s mariánskou Fatimou

Po ukončení slávenia Eucharistie sa veriaci zhromaždili pred kostolom, kde sa začala mariánska procesia, spojená s modlitbou posvätného ruženca, ktorú viedli členovia ružencového bratstva. (Foto: Archív Farnosti Trnava - Tulipán)

NOVINKY