Pastoračné centrum v Piešťanoch požehnal arcibiskup Orosch

PIEŠŤANY 10. novembra 2017 - V sobotu 4. novembra požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch Pastoračné centrum sv. Cyrila a Metoda. Predtým sa konala slávnostná svätá omša pri príležitosti sedemnásteho výročia posvätenia Kostola sv. Cyrila a Metoda.

Základný kameň kostola a centra posvätil 22. apríla 1990 pápež Ján Pavol II. pri jeho návšteve Slovenska. S výstavbou sa začalo v roku 1994. Kostol bol dobudovaný a posvätený v roku 2000 vtedajším arcibiskupom Jánom Sokolom. Stavba pastoračného centra trvala výrazne dlhšie. Dôvodom bol najmä nedostatok financií.
 
Pastoračné centrum plní svoju funkciu už niekoľko rokov, avšak stále neboli dokončené všetky priestory. Stalo sa tak až v tomto roku. Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorá vznikla 15. júla 2004 odčlenením južnej časti Piešťan od farnosti sv. Štefana, tak má k dispozícii objekt, kde sa konajú stretnutia, prednášky, aktivity nielen pre farníkov. Časť priestorov smerom do Nitrianskej ulice farnosť prenajíma na komerčné aktivity.
 
Slávnostnej bohoslužby a posviacky sa zúčastnilo množstvo kňazov, pričom niektorí z nich pôsobili v tejto farnosti a radi sa streli so svojimi niekdajšími farníkmi. Omše a požehnania sa okrem arcibiskupa Oroscha zúčastnil aj niekdajší arcibiskup Ján Sokol.
 
Zdroj: www.pnky.sk
 
Pastoračné centrum v Piešťanoch požehnal arcibiskup Orosch

V sobotu 4. novembra požehnal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch Pastoračné centrum sv. Cyrila a Metoda. (Foto: Eduard Budke, Lukáš Košťál)

SPRÁVY

 

NOVINKY