Pápež seniorom: Učme sa používať náš najvzácnejší nástroj

VATIKÁN 23. júla 2022 - V predvečer 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov Svätý Otec rozoslal cez sociálnu sieť Twitter dva odkazy. Seniorom pripomína ich povolanie napĺňať svet vľúdnosťou, doslova „stať sa tvorcami revolúcie nežnosti“:

„Drahí starí rodičia a seniori, sme povolaní byť tvorcami revolúcie nežnosti! Robme to učiac sa čoraz viac a čoraz lepšie používať ten najvzácnejší nástroj, ktorý máme: modlitbu. Naša dôveryplná modlitba môže urobiť veľa!“
 
V ďalšom odkaze pápež František pozýva všetkých veriacich zapojiť sa do slávenia tohto sviatku: „Svetový deň starých rodičov a seniorov je príležitosťou, aby sme znovu s radosťou potvrdili, že Cirkev chce sláviť spolu s tými, ktorých život Pán „nasýtil dňami“ – ako hovorí Biblia. Oslávme ho spoločne!“
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pápež seniorom: Učme sa používať náš najvzácnejší nástroj

Ilustračná snímka. (Foto: Tv LUX)

SPRÁVY

 

NOVINKY