Pápež pri Anjel Pána: Agresia proti Ukrajine je svätokrádežná krutosť

VATIKÁN 20. marca 2022 - Pápež František pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 20. marca ostro odsúdil vojenskú agresiu proti Ukrajine ako „neľudskú a svätokrádežnú krutosť“ proti bezbrannému ľudskému životu. Všetkých veriacich pozval pripojiť sa v piatok 25. marca ku „slávnostnému aktu zasvätenia ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby ona, Kráľovná pokoja, vyprosila pokoj pre svet“.

Pápež povzbudil k vytrvalosti v prejavovaní blízkosti utečencom a vyslovil vďaku kňazom a rehoľným sestrám na Ukrajine, ktorí sa obetavo venujú trpiacemu obyvateľstvu, pričom osobitne vyjadril podporu apoštolskému nunciovi v krajine Mons. Kulbokasovi, ktorý naďalej zostáva v Kyjeve, čím reprezentuje pápežovu blízkosť celému národu.
 
Po poludňajšej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania z okna pápežského domu vyslovil Svätý Otec nasledujúcu výzvu:
 
„Drahí bratia a sestry, žiaľ, neprestáva násilná agresia proti Ukrajine, nezmyselný masaker, v ktorom sa každý deň opakujú ukrutnosti a zverstvá. Neexistuje pre to ospravedlnenie! Prosím všetkých aktérov medzinárodného spoločenstva, aby sa skutočne angažovali za ukončenie tejto odpornej vojny.
 
Aj tento týždeň dopadali rakety a bomby na civilistov, starých ľudí, deti a tehotné matky. Bol som navštíviť zranené deti tu v Ríme. Jednému chýba ruka, druhé má poranenú hlavu... Nevinné deti. Myslím na milióny ukrajinských utečencov, ktorí musia utekať, zanechávajúc všetko, a cítim veľkú bolesť nad tými, ktorí nemajú ani len možnosť utiecť.
 
Toľko starých rodičov, chorých a chudobných, odlúčených od svojich príbuzných, toľko detí a krehkých ľudí je ponechaných na smrť pod bombami, bez možnosti dostať pomoc a bez toho, aby našli bezpečie aspoň v protileteckých krytoch.
 
To všetko je neľudské! Dokonca je to aj svätokrádežné, pretože je to proti posvätnosti ľudského života, predovšetkým proti bezbrannému ľudskému životu, ktorý treba mať v úcte a chrániť ho, nie ho likvidovať, a ktorý má prednosť pred akoukoľvek stratégiou!
 
Nezabúdajme: je to krutosť, neľudská a svätokrádežná! Modlime sa v tichu za tých, ktorí trpia.“
 
Po týchto slovách pápež v sústredení zotrval v tichej modlitbe spolu s celým námestím. Po minúte ticha pokračoval:
 
„Utešuje ma vedomie, že ľuďom, ktorí zostali pod bombami, nechýba blízkosť duchovných pastierov, ktorí v týchto tragických dňoch žijú evanjelium lásky a bratstva. V posledných dňoch som niektorých z nich počúval cez telefón, ako sú nablízku Božiemu ľudu. Ďakujem vám, drahí bratia, drahé sestry, za toto svedectvo a za konkrétnu podporu, ktorú odvážne ponúkate toľkým zúfalým ľuďom!
 
Myslím aj na apoštolského nuncia, ktorý bol vymenovaný za nuncia len nedávno, Mons. Visvaldasa Kulbokasa, ktorý od začiatku vojny zostal v Kyjeve so svojimi spolupracovníkmi a svojou prítomnosťou ma dennodenne robí blízkym k umučenému ukrajinskému ľudu. Buďme tomuto ľudu nablízku, objímajme ho s láskou a konkrétnym nasadením a s modlitbou.
 
A prosím, nenavyknime si na vojnu a násilie! Buďme neúnavní v ich veľkorysom prijímaní, tak ako sa to koná: nielen teraz, v krízovej situácii, ale aj v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Pretože viete, že v prvej chvíli sa všetci naplno vložíme do prijatia, ale potom nám návykom srdce trochu ochladne a zabúdame. Myslime na tieto ženy, na tieto deti, ktoré časom, bez práce a odlúčené od svojich manželov, budú vyhľadávané „dravými supmi“ spoločnosti. Chráňme ich, prosím.
 
Pozývam každé spoločenstvo a každého veriaceho pripojiť sa ku mne v piatok 25. marca, na slávnosť Zvestovania Pána, pri vykonaní slávnostného aktu zasvätenia ľudstva, osobitne Ruska a Ukrajiny, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby ona, Kráľovná pokoja, vyprosila pokoj pre svet.“
 
Z biblického zamyslenia pred modlitbou Anjel Pána
 
V úvodnom biblickom zamyslení nad podnetmi z evanjelia 3. pôstnej nedele Svätý Otec okrem iného uviedol:
 
„Páči sa mi myšlienka, že výstižným menom pre Boha by bolo „Boh ďalšej šance“ - vždy nám dáva ďalšiu príležitosť, vždy. To je jeho milosrdenstvo. Takto to s nami robí Pán: neodrezáva nás od svojej lásky, neochabuje, neúnavne nám s nehou opätovne dáva dôveru.
 
Bratia a sestry, Boh v nás verí! Boh nám dôveruje a sprevádza nás trpezlivosťou, Božou trpezlivosťou s nami. On sa nenechá odradiť, ale vždy do nás vkladá nádej.
 
Boh je Otec a otcovsky na teba hľadí: on ako ten najlepší otec vidí nie tvoje nedosiahnuté výsledky, ale to ovocie, ktoré ešte môžeš priniesť; nevedie si účet tvojich nedostatkov, ale povzbudzuje tvoje možnosti; nezastavuje sa pri tvojej minulosti, ale s dôverou vsádza na tvoju budúcnosť. Pretože Boh je k nám blízky, je nám nablízku.“
 
„Vyprosujme si teda u Panny Márie vliatie nádeje a odvahy a aby v nás zapálila túžbu po obrátení.“
 
(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu - Vatican News)
 
Zdroj: tkkbs.sk
 

 

facebook sharing button Zdieľaj
Pápež pri Anjel Pána: Agresia proti Ukrajine je svätokrádežná krutosť

Ilustračná snímka. (Foto: SpC-Vatican)

SPRÁVY

 

NOVINKY