Pápež František: Kňaz bez vzťahu s Kristom, čo dá ľuďom?

TRNAVA/VATIKÁN 12. januára 2014 - Hodnoverný kňaz, pomazaný Bohom pre jeho ľud, má blízky vzťah s Ježišom, keď tento vzťah chýba, kňaz sa stáva „mazaným“, modlárom, oddaným narcizmu. V týchto obrazoch hovoril pápež František počas rannej svätej omše v sobotu 11. januára v Dome Santa Marta. So Svätým Otcom ju koncelebroval kardinál Angelo Bagnasco a skupina kňazov Janovskej arcidiecézy.

Celá homília pápeža bola venovaná kňazom. V komentári na čítanie z Prvého Jánovho listu (1 Jn 5,5-13), kde sa hovorí, že máme večný život, pretože veríme v meno Ježiša Krista, sa pápež pýtal na vzťah kňazov s Ježišom, pretože, ako poznamenal, „sila kňaza je v tomto vzťahu“. Ježiš, keď rástol v obľube medzi ľuďmi, odchádzal k Otcovi, na opustené miesta, aby sa modlil. „To je tak trochu skúšobným kameňom nás kňazov“, povedal Svätý Otec, „či vyhľadáme alebo nevyhľadávame Ježiša. Aké miesto má Ježiš Kristus v mojom kňazskom živote? Je to živý vzťah učeníka s Majstrom, brata s bratom, biedneho človeka s Bohom, alebo je to vzťah trochu umelý, ktorý nevychádza zo srdca?“
 
„Sme pomazaní Duchom Svätým, a keď sa kňaz odvráti od Ježiša Krista, môže stratiť pomazanie vo svojom živote. V zásade ho má, ale stráca ho. A namiesto toho, že je pomazaný, skončí ako „mazaný“. A koľko zla robia Cirkvi „mazaní“ kňazi! Tí, ktorí dávajú svoju silu do umelých, márnych vecí, postojov, do strojnej reči. Koľkokrát počuť bolestné konštatovanie: ‚Toto je taký kňaz ako motýľ.‘ Ponorený do márnivosti. Nemá vzťah s Ježišom Kristom! Stratil pomazanie, je ‚mazaný‘.“
 
Pápež k tomuto konštatovaniu ďalej dodal: „My kňazi máme veľa obmedzení, všetci sme hriešnici. Ale keď ideme za Ježišom Kristom, keď hľadáme Pána v modlitbe, v modlitbe prosby, v modlitbe adorácie, sme dobrí kňazi, aj keď sme hriešnici. No keď sa odvrátime od Ježiša Krista, musíme to kompenzovať inými postojmi, svetskými. Všetkými tými pozíciami ako kňaz – špekulant, kňaz – podnikateľ... Ale stredobodom nášho života je kňaz, ktorý adoruje Ježiša Krista, kňaz, ktorý hovorí s Ježišom Kristom, kňaz, ktorý hľadá Ježiša Krista a ktorý sa nechá hľadať Ježišom Kristom. Ak toto chýba, stratíme všetko. A čo dáme ľuďom?“
 
„Náš vzťah s Ježišom Kristom, vzťah pomazaných pre jeho ľud, môže v nás rásť každým dňom“ – povedal na povzbudenie pápež František:
 
„Aké je pekné stretnúť kňazov, ktorí skutočne ponúkajú svoj život ako kňazi, o ktorých ľudia hovoria: ‚Áno, toto je charakter, je taký, onaký, ale je to kňaz!‘ A ľudia to vedia vycítiť! Naopak, keď vidia kňazov takpovediac modloslužobníkov, ktorí namiesto Ježiša majú malé idoly, niektorí sú dokonca oddaní ‚bohu narcizmu‘, keď toto vidia, povedia: ‚chudák!‘ Iba vzťah s Ježišom Kristom nás zachráni od svetského ducha a od modlárstva, ktoré z nás robí mazaných, udržiavaných masťami. Dnes vám, ktorí ste boli takí láskaví a prišli ste koncelebrovať sem so mnou, prajem toto: hoci by ste prišli v živote o všetko, nestraťte tento vzťah s Ježišom Kristom! Toto je vaše víťazstvo. Takto napredujte!“
 
zdroj: http://sk.radiovaticana.va/
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pápež František: Kňaz bez vzťahu s Kristom, čo dá ľuďom?

Svätý Otec František si pri návšteve živého Betlehema v jednej z rímskych farností nechal položiť na plecia baránka od jedného z účinkujúcich. (zdroj foto: www.acidigital.com)

NOVINKY