Pani naša, si s nami spokojná? - zaznelo na Trnavskej novéne

TRNAVA 22. novembra 2023 - Slávnostnú svätú omšu, ktorou sa tohtoročná Trnavská novéna zavŕšila, celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Veriacim v Bazilike sv. Mikuláša sa v utorok 21. novembra, keď sme slávili sviatok Obetovania Panny Márie, prihovoril aj v homílii.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch v úvode homílie srdečne poďakoval pútnikom zo všetkých dekanátov Trnavskej arcidiecézy, ktorí sa zúčastňovali pravidelne každý deň na novéne. „Počas deväťdňového obdobia sme sa duchovne priblížili k Ježišovi Kristovi prostredníctvom jeho Matky Panny Márie“ - týmito slovami arcibiskup Orosch vyzdvihol duchovnú silu Trnavskej novény.
 
Tento rok sa novéna niesla v znamení apoštolského listu pápeža Františka Totum amoris est - Všetko je z lásky, ktorý napísal pri príležitosti 400. výročia smrti svätého Františka Saleského. „Svätý František Saleský je inšpirátor nových spiritualít, skutočnej slobody, pokoja a lásky. Viackrát sme počas novénových kázní počuli, že zaznelo slovo skutočnej slobody, skutočného pokoja, skutočnej lásky, skutočnej pravdy. To znamená, že jestvuje aj neskutočná pravda, neskutočný pokoj, neskutočná sloboda. Nie opravdivá sloboda a láska,“ zdôraznil trnavský arcibiskup. V tejto súvislosti pripomenul múdre - a aj dnes výsostne aktuálne - slová biskupa Procházku.
 
„Pani naša, si s nami spokojná? - túto otázku položil Panne Márii Otakar Procházka, biskup v Stoličnom Belehrade -Székesfehervári - v Maďarsku. Viete, že tento vynikajúci biskup a kazateľ pochádzal z Nitry? V každej knižnici vo farnostiach, na farách nájdete jeho homílie. Je to až obdivuhodné, ako tento muž viery dokázal podávať pravdy viery tak, že sa stali veľmi zaujímavými a príťažlivými pre ľudí.“
 
Trnavský arcibiskup zdôraznil krásu a vnímanie Panny Márie očami detí. „V Bazilike svätého Mikuláša v Trnave sme sa počas deviatich dní pripravovali na sviatok Obetovania Panny Márie. Tej Panny Márie, ktorá je rovnaká, milá, láskavá, ako sme ju už od detstva spoznali, možno z takých naivných obrázkov, pretože dieťa ináč vníma krásu ako dospelý človek. Preto nie je správne, keď už od detstva chceme vnucovať našim deťom predstavu o kráse Panny Márie nejakým moderným, dospeláckym spôsobom. Som preto rád, keď aj deti prichádzajú na novénu a  otvárajú doširoka svoje očká a pozerajú na obraz našej Matičky.“
 
Okrem pútnikov v detskom veku trnavský arcibiskup veľmi ocenil početné zastúpenie pútnikov z maďarsky hovoriacich farností, ktorí prichádzali na slovenské sväté omše. „Pretože nás to zjednocuje. A ja som veľmi rád, keď môžem zjednocovať tieto farnosti.“
 
Trnavský arcibiskup ďalej pripomenul, že v rôznych krajoch, mestách a obciach si veriaci uctievajú Pannu Máriu pod iným prívlastkom vlastným ich jazyku. Pritom je to stále jedna a tá istá Panna Mária, ktorá nás spája. „Neviem, ako vy, ale ja to prežívam čoraz radostnejšie. A my sme sa mali teraz roztriešťovať, práve v tejto dobe, keď je potrebná jednota? Dnes nás táto doba musí zjednotiť,“ vyzval arcibiskup Orosch.
 
V homílii pripomenul aj historické udalosti, ktoré sa viažu k milostivému obrazu Panny Márie Trnavskej. „Aj dnes je aktuálna otázka biskupa Procházku. Veď či by Panna Mária nemala aj dnes dôvod na to, aby plakala? Žijeme ťažké časy, keď ľudské sebectvo, túžba po moci, rozličné záujmy, nenávisť medzi ľuďmi vyvolávajú vojny medzi národmi a vyžadujú nezmyslené obete na životoch. Celkom iste jej materinské srdce plače a aj dnes nám hovorí to, čo na svadbe v Káne Galilejskej: Urobte všetko, čo vám môj Syn prikáže.“
 
Na margo Ježišových slov arcibiskup Orosch dodal: „Čo nám hovorí Ježiš? Milujte sa navzájom tak, ako som vás ja miloval. Ak by každý človek napĺňal príkaz lásky, postačilo by to na ukončenie všetkých vojen. Vynára sa nám otázka: Čo môžeme urobiť my jednoduchí ľudia medzi veľmocami a tými, čo riadia udalosti sveta? Môžeme vôbec niečo urobiť?“ K jednotlivým vzácnym témam príhovorov, ktoré zazneli počas Trnavskej novény, pridal arcibiskup Ján Orosch tému poriadku lásky - ordo caritatis.
 
„Čo to je? Tento poriadok nám pomáha zorientovať sa, koho máme uprednostniť v danej situácii, napríklad keď sa všetci dostanú do ťažkostí, komu máme pomáhať ako prvému. V tomto zmysle bratia vo viere majú prednosť pred ostatnými spoluobčanmi. Znie to divne, ale kresťan kresťanovi má ako prvému pomôcť. Pretože aj Kristus miloval najviac svoju nevestu Cirkev. Tak ako v Starom zákone čítame, že Jahve miloval vyvolený národ. Aj my si toto musíme uvedomiť.“ Na záver svätej omše preniesli v slávnostnom sprievode milostivý obraz Panny Márie Trnavskej z hlavného oltára opäť do bočnej kaplnky v Bazilike svätého Mikuláša.
 
Zdroj: S láskavým dovolením Katolíckych novín: www.katolickenoviny.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Pani naša, si s nami spokojná? - zaznelo na Trnavskej novéne

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch má radosť, že Panna Mária Trnavská zjednocuje veriacich celej diecézy. (Foto: Človek a Viera/Jaromír Mikulec)

NOVINKY