Otvorili posledný úsek Svätojakubskej cesty na Slovensku

TRNAVA 23. júla 2019 - Trinásťdňovou púťou z Banskej Štiavnice do Bratislavy otvorili pútnici posledný úsek Svätojakubskej cesty na Slovensku medzi Trnavou a Bratislavou.

Na území Trnavskej arcidiecézy pútnická cesta prechádza cez Pusté Sady, Šintavu, Sereď, Vlčkovce, Trnavu-Modranku, Biely Kostol a Cífer. Celá trasa Svätojakubskej cesty na Slovensku vedie z Košíc cez Levoču, Donovaly, Hronský Beňadik, Nitru a Trnavu do Bratislavy a napája sa na európsku pútnickú cestu do Santiaga de Compostela.
 
V nedeľu 21. júla v popoludňajších hodinách prechádzalo 20 pútnikov z viacerých krajín cez Trnavu-Modranku. Zastavili sa v Kaplnke sv. Márie Magdalény a v pútnickom, farskom chráme zasvätenom Najsvätejšej Trojici. Farnosť Trnava-Modranka má vo svojom chráme umiestnenú milostivú sochu Loretánskej Panny Márie, ku ktorej sa naši predkovia utiekali počas nájazdov Turkov v roku 1683. Božím zásahom bola vtedy Modranka a celá Trnava zachránená od Turkov. V nadväznosti na to, v roku 1695 pápež Inocent XII. vyhlásil Modranku za pútnické miesto a udelil mu možnosť získania úplných odpustkov.
 
Pútnici po modlitbe v pútnickom chráme prijali pozvanie na malé pohostenie, ktoré im pripravili farníci z Modranky. Po požehnaní, ktoré dostali od miestnych kňazov, ich cesta pokračovala do Trnavy. Trnava-Modranka sa tak stala trvalou súčasťou medzinárodných európskych pútnických ciest do Santiaga de Compostela.
 
TO ABU informoval Ján Hallon
 
Otvorili posledný úsek Svätojakubskej cesty na Slovensku

Pútnici po modlitbe v pútnickom chráme prijali pozvanie na malé pohostenie, ktoré im pripravili farníci z Modranky. Po požehnaní, ktoré dostali od miestnych kňazov, ich cesta pokračovala do Trnavy. (Foto: archív RKFÚ Trnava-Modranka)

SPRÁVY

 

NOVINKY