Otvorili 70. ročník tradičnej Trnavskej novény

TRNAVA 13. novembra 2014 - Vo štvrtok 13. novembra sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začala tradičná Trnavská novéna, ktorá je tento rok zameraná na Rok synody o rodine v Ríme a sv. pápeža Jána Pavla II., známeho ako pápeža rodiny. Tradícia Trnavskej novény siaha do roku 1944. Tento rok slávia Trnavčania novénu už jubilejný sedemdesiaty raz.

Ako každý rok, i tentokrát sa slávenie Eucharistie začalo prenesením milostivého obrazu Trnavskej Panny Márie z bočnej kaplnky do svätyne. Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita, ktorý je zároveň trnavským rodákom. Spolu s ním slávili Eucharistiu trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, emeritný arcibiskup Mons. Ján Sokol, emeritný pomocný biskup Mons. Dominik Tóth a množstvo kňazov rôzneho veku nielen z Trnavskej arcidiecézy, ale i z okolitých slovenských diecéz.
 
V úvodnom slove arcibiskup Orosch privítal Stanislava Zvolenského v jeho rodnej Trnave a uviedol, že terajší arcibiskup - metropolita sa kedysi novény zúčastňoval ešte ako miništrant. Trnavský arcibiskup vo svojom krátkom príhovore pripomenul prítomným i uplynulých 27 rokov od smrti Mons. Júliusa Gábriša, trnavského arcibiskupa, ktorý ich oboch vysvätil za kňazov konsekračnou modlitbou a vkladaním svojich rúk.
 
Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii predstavil Pannu Máriu ako Matku, ku ktorej sa počas deviatich dní večer po práci schádzame, aby sme cítili jej blízkosť a prítomnosť, ako i posilu rodinného spoločenstva. Ďalej uvažoval nad hriechom, ktorý je príčinou každej ľudskej bolesti. V závere všetkých veriacich v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša, ale i pred televíznymi obrazovkami, či pri rozhlasových prijímačoch v domácnostiach na Slovensku povzbudil k nasledovaniu našej nebeskej Matky Panny Márie v odovzdanosti Kristovi.
 
Množstvo veriacich naplnilo Baziliku sv. Mikuláša vo vnútri, ale i pred hlavným vchodom do chrámu. Radostná atmosféra spolu zjednotenej rodiny pri nohách nebeskej Matky Panny Márie sa dala naplno vnímať na tvárach zhromaždených ľudí. Tí, ktorí sa však na slávnosti z rozličných dôvodov nemohli zúčastniť, mali možnosť sledovať priamy prenos prostredníctvom slovenských katolíckych médií - Televízie Lux a Rádia Lumen.
 
informoval Peter Tollarovič
 
facebook sharing button Zdieľaj
Otvorili 70. ročník tradičnej Trnavskej novény

Novinkou tohtoročnej Trnavskej novény je vyvýšené pódium v celom presbytériu Baziliky sv. Mikuláša, ktoré dodáva na dôstojnosti celej slávnosti. (foto: Matúš Hasil)

NOVINKY