Osamelí a ľudia bez domova spolu večerali

TRNAVA - V pondelok 23. decembra sa uskutočnila už tradičná štedrá večera pre osamelých a ľudí bez domova. Stretnutie sa konalo na pôde Slovenskej katolíckej jednoty v Trnave. Na zorganizovaní a materiálnom zabezpečení priebehu večere sa podieľali Katolícka jednota Slovenska, Mesto Trnava a Arcibiskupský úrad v Trnave.

V úvode stretnutia sa všetkým prítomným prihovoril biskupský vikár Róbert Kiss, ktorý povzbudil osamelých a ľudí v núdzi nádejou a kresťanskou láskou, prejavenou aj takýmto konkrétnym spôsobom. V príhovore tiež odovzdal pozdrav od otca arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý sa pre chorobu nemohol zúčastniť tejto akcie. Po spoločnej úvodnej modlitbe sa prítomným ľuďom dostalo štedrej večere - kapustnice, vyprážanej ryby, oblátok, ovocia a koláčov.
 
Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Arcibiskupským úradom v Trnave pripravila na toto stretnutie vianočné balíčky. Tie obsahovali predovšetkým potraviny, ale aj sladkosti pre deti v núdznych rodinách. V tvárach prítomných bolo vidieť spokojnosť a vďačnosť. Túto prejavili tiež v mnohých rozhovoroch s organizátormi podujatia. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia.
 
Miroslav Dzurech
 
facebook sharing button Zdieľaj
Osamelí a ľudia bez domova spolu večerali

Osamelí a ľudia bez domova na spoločnej štedrej večeri v dome Katolíckej jednoty Slovenska. (foto: Daniel Urbánek)

NOVINKY