Osamelí a bezdomovci sa stretli pri vianočnej kapustnici

TRNAVA 23. decembra 2014 - V pondelok 22. decembra si osamelí a ľudia bez domova pochutili na tradičnej štedrej večeri. Stretnutie sa konalo na pôde Slovenskej katolíckej jednoty v Trnave za účasti trnavského arcibiskupa a primátora. Na zorganizovaní a materiálnom zabezpečení priebehu večere sa podieľali Katolícka jednota Slovenska, Mesto Trnava a Arcibiskupský úrad v Trnave.

Na úvod stretnutia prítomných krátko pozdravil primátor kráľovského mesta Trnava Peter Bročka. Hneď po ňom sa všetkým prítomným prihovoril trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý svojimi slovami povzbudil všetkých prítomných, no najmä osamelých a ľudí v núdzi. Hovoril o nádeji a kresťanskej láske, ktorá sa prejavuje aj takýmto konkrétnym spôsobom, ako je zorganizovanie štedrej večere. Týmto prejavom kresťanskej lásky organizátori uľahčili údel tým, ktorí nemajú možnosť stráviť vianočné sviatky v kruhu svojich rodín. Po spoločnej úvodnej modlitbe sa prítomným ľuďom dostalo štedrej večere - kapustnice, vyprážanej ryby, oblátok, ovocia a koláčov.
 
Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Arcibiskupským úradom v Trnave pripravila na toto stretnutie vianočné balíčky. Tie obsahovali predovšetkým potraviny, ale aj sladkosti pre deti v núdznych rodinách. Obzvlášť potešujúca na tohtoročnom podujatí bola aj prítomnosť a pomoc pri obsluhe a organizácii zo strany viacerých dobrovoľníkov, ktorí sú veľmi aktívni pri Trnavskej arcidiecéznej charite.
 
V očiach prítomných sa odrážala spokojnosť a vďačnosť. Túto prejavili tiež v mnohých rozhovoroch s organizátormi podujatia. Krásne bolo vidieť osobný záujem tranvského arcibiskupa Oroscha o osobné príbehy ľudí v ťaživých životných situáciách. Poďakovanie smeruje ku všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na uskutočnení tohto podujatia.
 
informoval Miroslav Dzurech
 
facebook sharing button Zdieľaj
Osamelí a bezdomovci sa stretli pri vianočnej kapustnici

Štedrú večeru pre osamelých a ľudí bez domova pripravili na pôde Slovenskej katolíckej jednoty v Trnave. Prítomní boli i trnavský arcibiskup Orosch a primátor Bročka. (foto: Daniel Urbánek)

NOVINKY