Obrady Veľkonočného trojdnia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa budú streamovať

TRNAVA 30. marca 2021 - Tohtoročné veľkonočné sviatky budú, žiaľ, opäť bez verejných bohoslužieb. V trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa však budú slávené všetky obrady Veľkonočného trojdnia za zatvorenými dverami. Predsedať im bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Obrady v katedrále budú streamované na facebookovom profile Trnavskej arcidiecézy alebo na portáli abu.sk, aby spolu s hlavou Trnavskej partikulárnej cirkvi mohli i veriaci za pomoci priamych prenosov prežívať utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Spasiteľa ľudstva Ježiša Krista. K čo najlepšiemu duchovnému prežitiu nadchádzajúcich sviatkov vám prinášame stručný prehľad veľkonočných bohoslužieb v srdci Trnavskej arcidiecézy - Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

Zo Zeleného štvrtku bola svätá omša svätenia olejov odložená na neskôr. O čase jej slávenia sa rozhodne podľa toho, ako sa bude na Slovensku vyvíjať pandemická situácia. Verejnosť bude o novom termíne včas informovaná.
 
Prvý priamy prenos z katedrály bude vysielaný na Zelený štvrtok 1. apríla popoludní o 17:30 h. Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu na pamiatku Pánovej večere. Streamované bude aj nočné bdenie s trpiacim Ježišom v Getsemanskej záhrade od 23:00 h do 24:00 h.
 
Ďalšieho priameho prenosu z trnavskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa sa veriaci dočkajú na Veľký piatok 2. apríla o 15:00 h. Obrady Veľkého piatku bude viesť trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Po obradoch bude vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť v Kaplnke Božieho hrobu, odkiaľ bude streamované nočné bdenie od 23:00 h. do 24:00 h.
 
Na Bielu sobotu 3. apríla budú môcť veriaci online sledovať slávenie obradov Veľkonočnej vigílie, ktoré sa začne o 20:00 h, keďže hora competens v Trnavskej arcidiecéze je tento rok stanovená na 19:30 h. Obrady vedie trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pobožnosť pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou a modlitba posvätného ruženca budú streamované od 23:00 h. do 24:00 h.
 
Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla bude svätá omša Pánovho zmŕtvychvstania streamovaná od 11:00 h a celebrovať ju bude Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Takisto na Veľkonočný pondelok 5. apríla bude svätá omša z Katedrály sv. Jána Krstiteľa ako v nedeľu o 11:00 h.
 
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľká noc nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky - paschu, ktoré sa slávili odo dňa 14. do dňa 21. v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia vyvoleného Izraelského národa z egyptského otroctva.
 
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r. 1951 a 1969.
 
-to abu-
 
Obrady Veľkonočného trojdnia v Katedrále sv. Jána Krstiteľa budú streamovať

Ilustračná snímka. (Foto: Pixabay)

SPRÁVY

 

NOVINKY