O dobrovoľníctve v nemocničnej duchovnej službe v Trnave

TRNAVA 14. januára 2019 - V stredu 16. januára sa v Trnave uskutoční ďalšie zo stretnutí kresťanských zdravotníkov, lekárov, sestier, študentov, dobrovoľníkov v nemocničnej službe a všetkých, ktorým je táto oblasť pomoci chorým a trpiacim blízka.

Stretnutie sa začne svätou omšou o 16.00 h v nemocničnej kaplnke a pokračuje o 17.00 h v jedálni prezentáciou dobrovoľníkov v nemocnici na tému „Kto sú dobrovoľníci v nemocničnej duchovnej službe a aký môže byť ich prínos v jednotlivých oddeleniach nemocnice“.
 
Ďalšie stretnutia sa budú konať 13. februára, 13. marca, 10. apríla a 15. mája. Stretnutia organizuje duchovná služba FN nemocnice v Trnave.
 
TO ABU informoval Bohumil Chmelík
 
O dobrovoľníctve v nemocničnej duchovnej službe v Trnave

Ilustračné foto. (Zdroj foto: tkkbs.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY