Novým hovorcom Arcibiskupského úradu sa stal Anton Ziolkovský

TRNAVA 2. septembra 2019 - Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vymenoval s platnosťou od nedele 1. septembra 2019 ThLic. Antona Ziolkovského, PhD. za nového hovorcu Arcibiskupského úradu v Trnave.

ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. (1976) je od 1. septembra 2019 vicekancelárom a hovorcom Arcibiskupského úradu v Trnave. Po ukončení Gymnázia v Spišskej Novej Vsi vyštudoval katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde 15. júna 2002 prijal kňazskú vysviacku pre službu v Spišskej diecéze.

Pôsobil ako kaplán v Kežmarku, v rokoch 2004 - 2008 študoval postgraduálne v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite a Pápežskej teologickej fakulte sv. Bonaventúru. Licenciát z fundamentálnej teológie získal v roku 2006 v Ríme, doktorát v roku 2009 z didaktiky náboženskej výchovy v Ružomberku, kde pôsobil na Pedagogickej fakulte. Od 1. augusta 2009 do 31. júla 2019 bol výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. Od roku 2017 vyučuje na RKCMBF UK v Bratislave.
 
Kontaktné údaje:
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave (tel. cez spojovateľa: +421 33 59 12 111 / mobil: +421 903 982 146 / e-mail: hovorca@abu.sk).
 
-to abu-
 
Novým hovorcom Arcibiskupského úradu sa stal Anton Ziolkovský

Ilustračná snímka. (Zdroj foto: Anton Ziolkovský / Facebook)

SPRÁVY

 

NOVINKY