Nový gvardián hlohoveckého kláštora slávil s veriacimi Porciunkulu

HLOHOVEC 4. augusta 2022 - V utorok vo františkánskom Kostole Všetkých svätých v Hlohovci bola slávnostná svätá omša na sviatok Panny Márie Anjelskej, ľudovo nazývaný “Porciunkula“.

Tento názov sa viaže na malý kostolík v Taliansku, kde sa začali písať dejiny františkánskej rehole a bolo v tento deň možné získať plnomocné odpustky. Svätú omšu slúžil novovymenovaný gvardián kláštora a správca kostola páter Augustín Peter Hlavina OFM, ktorý vo funkcii vystriedal pátra Jeremiáša Daniela Kvaku OFM. Vo svojej homílii sa zameral práve na silu plnomocných odpustkov, ktoré získať v stredoveku nebolo také ľahké, ako teraz. Veriaci museli putovať k hrobom apoštolov Petra a Pavla do Ríma, k hrobu apoštola Jakuba do Compostelly v Španielsku, alebo do Svätej zeme.
 
Krátko potom, keď sa František počas júlovej noci modlil v kostole Panny Márie Anjelskej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju, na tú dobu odvážnu prosbu. V sprievode brata Massea predstupuje pred pápeža a prosí o veľmi významné odpustky „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po sviatosti zmierenia príde do kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov". Prekvapený pápež súhlasí, ale vyslovuje obmedzenie, aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň, od vešpier predchádzajúceho dňa do vešpier nasledujúceho dňa.
 
Porciunkula znamená v preklade malý kúsok či čiastočka zeme. Aj my sme pozvaní zakúsiť lásku Boha na tomto kúsku zeme, v našom chráme, ktorý stavali naši predkovia a kde prichádzame na stretnutie s Kristom v Eucharistii. Liturgiu slova a obetné dary pripravilo Združenie kresťanských seniorov. Na svätú omšu prišli okrem domácich františkánskych terciárov aj terciári z Topoľčian. Po záverečnom požehnaní nasledovalo spoločné agapé v kvadrume kláštora.
 
TO ABU informovala Lucia Froncová
 
facebook sharing button Zdieľaj
Nový gvardián hlohoveckého kláštora slávil s veriacimi Porciunkulu

Nový gvardián hlohoveckého kláštora slávil s veriacimi Porciunkulu. (Foto: Lucia Froncová)

SPRÁVY

 

NOVINKY