Novéna k Trnavskej Panne Márii je opäť predo dvermi

TRNAVA 30. októbra 2016 - Deviatnik k úcte Trnavskej Panny Márie otvoria úvodnou slávnostnou svätou omšou. Stane sa tak už o niekoľko dní. Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätá s mimoriadnym Svätým rokom milosrdenstva. Pred úvodnou svätou omšou bude prenesený na hlavný oltár Baziliky sv. Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorá zachránila v minulosti Trnavu pred viacerými tragédiami. Matka Božia bude na hlavnom oltári opäť bdieť nad pútnikmi počas deviatich dní od 13. do 21. novembra.

Počas Trnavskej novény 2016 sa budú môcť veriaci v Bazilike sv. Mikuláša zúčastniť na desiatkach svätých omší, ktoré sa od úvodnej večernej svätej omše v nedeľu 13. novembra budú sláviť denne ráno, predpoludním, popoludní a večer (o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h.). Každý ročník Trnavskej novény má už tradične svoje motto. Tým tohtoročným je výzva „Buďte milosrdní ako Otec - milosrdní ako Mária...“ Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 hodine budú kňazi z rôznych oblastí cirkevného života na Slovensku i vo svete, ktorí nám pomôžu zamýšľať sa nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva podľa slov Svätého Otca Františka: „Mojím vrúcnym želaním je, aby sa kresťanský ľud počas tohto jubilea zamýšľal nad telesnými a duchovnými skutkami milosrdenstva... Nech nás v tomto svätom roku sprevádza nežný pohľad Márie...“ (Misericordiae Vultus, 15)
 
V priebehu Novény budú pútnikom k dispozícii mnohí kňazi, aby sprostredkovali Božie odpustenie úprimným kajúcnikom, ktorí prídu k nohám Božej Matky do Trnavy.
 
Hlavným celebrantom takmer všetkých večerných svätých omší Trnavskej novény (o 18.00 h.) bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. V stredu 16. novembra bude hlavným celebrantom a kazateľom slávnostnej večernej svätej omše prešovský pomocný biskup Mons. Milan Lach SJ. V sobotu 19. novembra predpoludním je na programe svätá omša pre veriacich hovoriacich maďarským jazykom (o 11.30 h.), ktorej hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bude zasa pécsky biskup Mons. Győrgy Udvardi (Maďarsko). Popoludní bude program pokračovať ďakovno-oslavnou gréckokatolíckou bohoslužbou „Akatist“ (o 17.00 h.), po ktorej bude nasledovať už tradičný mládežnícky program (o 21.00 h.). Vyvrcholením tohto programu bude mládežnícka svätá omša o polnoci.
 
V nedeľu 20. novembra sa o 9.30 h. uskutoční slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava. Sláviť ju bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch spolu s kňazmi slovenských diecéz. Tohtoročnú Trnavskú novénu ukončia v pondelok 21. novembra, keď na záver poslednej svätej omše prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára do bočnej kaplnky.
 
Veriaci, ktorí nebudú môcť prísť z rozličných príčin do Trnavy, hlavne chorí a seniori, budú môcť sledovať priame prenosy z Trnavskej novény na televíznych obrazovkách vďaka slovenskej katolíckej televízii LUX alebo ich počúvať na rozhlasových vlnách vďaka slovenskému katolíckemu rádiu LUMEN.
 
Obraz Bohorodičky dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Novéna v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša je každoročne príležitosťou na duchovnú obnovu a zároveň aj pripomenutím si mimoriadnych historických udalostí slzenia tohto obrazu Trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú až do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor Trnava zachránená pred tureckými vojskami, 21. novembra 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Na pripomenutie si týchto udalostí sa v Trnave slávi, s obmenami formy, už 72 rokov deväťdňová pobožnosť, ktorá nesie názov Trnavská novéna.
 
-dk-
 
facebook sharing button Zdieľaj
Novéna k Trnavskej Panne Márii je opäť predo dvermi

Obraz Bohorodičky dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej Baziliky sv. Mikuláša. (zdroj foto: www.regiontirnavia.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY