Noc kostolov intenzívne prežívali aj v najmladšej farnosti v Trnave

TRNAVA 9. júna 2024 - V rámci 14. ročníka podujatia Noc kostol sa v piatok 7. júna otvorili aj brány Pastoračného centra Božieho milosrdenstva v Trnave na sídlisku Prednádražie. Tohtoročnou voľnejšie poňatou témou podujatia bolo „Srdce“. Keďže každý rok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho majú v tejto farnosti už tradične nočnú odprosujúcu pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu, preto táto téma bola veriacim obzvlášť blízka.

Pred 350 rokmi povedal Ježiš sv. sestre Margite Márii Alacoqueovej: „Pozri, toto Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, ktoré nič nešetrilo, ba aj samé seba strávilo, len aby ukázalo svoju lásku. Namiesto vďačnosti sa mu však za odplatu od veľmi mnohých dostáva nevďak. Preto od teba žiadam, aby prvý piatok po oktáve slávnosti môjho Božského tela bol ustanovený ako zvláštna slávnosť, aby sa v ten deň uctievalo moje Srdce slávnostným odprosovaním a aby v ten deň ľudia pristupovali k sv. prijímaniu s tým úmyslom, aby sa vynahradili nesčíselné zneuctenia, ktorých sa mu dostalo po ten čas, čo bolo vystavené na oltári.“
 
Na podujatie spojené s modlitbou pred Najsvätejšou Oltárnou sviatosťou prišlo mnoho veriacich z farnosti i z okolia. Súčasťou programu bola moderovaná nočná adorácia doprevádzaná spevom speváckej skupiny St. Stephen’s Band, ktorá pôsobí pri Kostole sv. Štefana v Trebaticiach.  Rodiny sa zasvätili Božskému Srdcu Ježišovmu a zaznelo i svedectvo o živote 19-ročného ctihodného Mattea Farinu, ktorého život a svedectvo viery v utrpení je príkladom pre mladých i starších. Po skončení programu bola možnosť vstúpiť do ešte zatiaľ rozostaveného kostola, v ktorom pokračujú práce v interiéri. Nová mozaika milosrdného Ježiša v jase nočného osvetlenia bola pre všetkých návštevníkov pastvou pre oči i potešením pre dušu.
 
TO ABU informoval Patrik Katrinec
 
facebook sharing button Zdieľaj
Noc kostolov intenzívne prežívali aj v najmladšej farnosti v Trnave

Po skončení programu bola možnosť vstúpiť do ešte zatiaľ rozostaveného kostola, v ktorom pokračujú práce v interiéri. Nová mozaika milosrdného Ježiša v jase nočného osvetlenia bola pre všetkých návštevníkov pastvou pre oči i potešením pre dušu. (Foto: Patrícia Kolníková)

NOVINKY