Nezvyčajný Kňazský deň

Dnes dopoludnia sa kňazi Trnavskej arcidiecézy stretli na Kňazskom dni. Z Trnavy si odniesli množstvo informácii, ktoré majú pomôcť k hlbšiemu prežívaniu prebiehajúceho Roka viery v ich farnostiach.

Na úvod stretnutia sa prítomným kňazom prihovoril biskup - apoštolský administrátor "sede vacante" Trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch. Vo svojom príhovore sa zameral na dôležitý prvok kňazského života. Tým je viera kňaza.
 
Nasledoval mimoriadny bod programu, v rámci ktorého zástupcovia Cirkevnej servisnej spoločnosti predstavili prítomným kňazom Trnavskej arcidiecézy projekt pomoci CSS jednotlivým cirkevným právnym subjektom.
 
Potom už kňazi Ondrej Chrvala a Mário Bosý poverení pastoráciou mládeže Trnavskej arcidiecézy a ich spolupracovníci z rôznych spoločenstiev predstavili kňazom kurzy, ktoré môžu pomôcť k oživeniu, či prehĺbeniu viery nasledovníkom Ježiša Krista v ich farnostiach. Podrobne bolo opísaných päť kurzov: kurz ALFA, OBJAV KRISTA, ŽIVOT V DUCHU, H2O a kurz FILIP.
 
Po obedňajšej prestávke bolo kňazom predstavené Diecézne centrum mládeže ARCHA v Bojničkách. Tiež dostali informácie o pripravovanom mládežníckom plese Trnavskej arcidiecézy, konferencii Big Fish a o príprave Svetových dní mládeže RIO 2013.
Keďže vzdialenosť medzi Európou a Latinskou Amerikou je veľká a ceny za letenky, či pobyt v Brazílii sú pre mnohých mladých ľudí neprekonateľné, paralelne so Svetovými dňami mládeže v brazílskom Riu 2013 bude prebiehať "Celoslovenské stretnutie mládeže v Ružomberku R13".
 
Na záver Kňazského dňa si mohli prítomní vyskúšať jedno z večerných stretnutí ALFA kurzu, čo pomohlo hlbšie pochopiť zmysel dnes predstavených kurzov pre evanjelizáciu a určite pomohlo i k peknému zážitku kňazského spoločenstva v mierne inej forme.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Nezvyčajný Kňazský deň

Predstavovanie kurzu "Život v Duchu"

NOVINKY