Nedeľné zamyslenie Mons. Jána Oroscha: Nestačí mať vonkajšie úspechy a obdiv

BANSKÁ BYSTRICA/TRNAVA 12. februára 2023 - Na 6. cezročnú nedeľu v liturgickom roku "A" vám prinášame zamyslenie Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa, pre slovenské katolícke rádio LUMEN na jeho facebooku a webe lumen.sk.

Drahí bratia a sestry,
 
možno sa vám niekedy pri nakupovaní stalo, že tovar, ktorý vyzeral na prvý pohľad dobre a kvalitne, sa po otvorení a prvom použití ukázal ako nevyhovujúci, či nefunkčný a zistili ste, že vás úmyselne či neúmyselne oklamali.
 
Ako dobrý sa nám nemusí na prvý pohľad zdať len tovar. Dobrí sa nám na prvý pohľad môžu zdať aj ľudia. Predsa mnohí ľudia sa dnes snažia dobre vyzerať a vynakladajú na to nemalé finančné prostriedky a mnoho času. Chcú byť vždy najlepšie a štýlovo oblečení, vyzerať „in“, robiť rôzne veci, výzvy či tzv. „challenge“ aby boli „cool“ pred kamarátmi a snažia sa tak získať veľa priateľov, „lajkov“ alebo „followerov“ na sociálnych sieťach. Niekedy vidíme, že sa snažia za každých okolností nahodiť očarujúci úsmev, tváriť sa spokojne, jednoducho vedieť sa „predať“.
 
Dokázali to aj zákonníci a farizeji, o ktorých čítame v evanjeliách. Ich život navonok by nám mohol byť príkladom. Veď sa snažili dodržiavať všetkých 613 predpisov podľa Mojžišovho zákona. Systém týchto predpisov bol dôkladne prepracovaný. Išlo o 365 zákazov a 248 príkazov. Farizeji sa mohli cítiť spokojne, keď navonok všetko dodržali.
 
Aj dnes nájdeme ľudí, ktorí sú spokojní so sebou, lebo splnili svoju predstavu zákona. Povedia si: „Nikoho som nezabil, neubližujem, nikoho som nepodviedol, nenadávam, nekradnem.“ Ale keď počujeme Ježišove slová, „ak Vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5,20) tušíme, že ak chceme, aby bol náš život úspešne zavŕšený večnou blaženosťou, nestačí iba navonok spĺňať všetky predpisy a mať vonkajšie úspechy a obdiv.
 
Je potrebné skúmať náš život, či je naše konanie, rozprávanie a aj myslenie v zhode s evanjeliom. Musíme skúmať naše srdce. Koreň dobra či zla je v srdci človeka. Všetky naše dobré či zlé skutky vychádzajú z nášho vnútra. Pánovi ide o to, aby naše vnútro bolo čisté a zdravé a vonkajšok bol v súlade s vnútrom.
 
Ježiš sám hovorí, že ťažkým hriechom je nielen vražda, ale aj skrytá nenávisť voči bratovi. Už nenávisť je vraždou v srdci. Kto krotí svoj hnev, kto vykoreňuje nenávisť zo svojho srdca, nikdy sa nedopustí a nemá dôvod dopustiť sa vraždy. Podobne aj cudzoložstvo vychádza z nečistých túžob, ktoré zapríčiňujú neveru.
 
Ježiš nás pozýva, aby sme nepodceňovali náš vnútorný život a bojovali o jeho čistotu a zdravie. Je na našom slobodnom rozhodnutí, akým myšlienkam a túžbam dáme súhlas. Častými hriechmi postupne strácame vnútornú slobodu v rozhodovaní. V človeku sa usídli neresť, ktorá ho zväzuje.
 
Jeden mladý muž upadol do depresie, pretože sa sklamal zo seba samého. Podviedol svoju snúbenicu. Predtým bol o sebe presvedčený, že by také niečo nikdy neurobil. Neskôr pochopil, prečo sa to stalo. Pre neho bolo „normálne“ žiť nečisto, zvykol si na mnohé skutky proti čistote. Vždy, keď sa mu ozvalo svedomie, upokojoval sa lacnými myšlienkami, že to robia aj druhí. Nevera, ktorá vyrastá z nezriadených túžob srdca, tak bola iba otázkou času.
 
Potrebujeme sa často pýtať seba samých, aké túžby napĺňajú naše srdce. Boh túži po našej zmene, túži po našom obrátení. Pán vie, že sme krehkí, preto nám ponúka svoju milosť. Majme odvahu skúmať svoje srdcia, korigovať zlé túžby a plniť Božiu túžbu po jeho živote v nás.
 
V tomto úsilí vás žehná Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup.
 
Zdroj: lumen.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Nedeľné zamyslenie Mons. Jána Oroscha: Nestačí mať vonkajšie úspechy a obdiv

Ilustračná snímka. (Foto: lumen.sk/Ivo Novák)

NOVINKY