Načerveno rozžiarené chrámy si aj v Trnave pripomenuli trpiacich pre vieru

TRNAVA 26. novembra 2020 - V stredu 25. novembra sa vo večerných hodinách zahalil katedrálny Chrám Sv. Jána Krstiteľa a Bazilika sv. Mikuláša do červeného plášťa.

V tento deň si celý svet červenou farbou na budovách symbolicky pripomenul utrpenie až 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní pre svoju vieru v Krista. Červená je farba mučeníkov. V tento deň si celý svet pripomína ľudí, ktorí sú prenasledovaní pre vieru. „Chceme, aby aj Slovensko bolo krajinou, ktorej záleží na dôstojnosti každého človeka a aby sa aj u nás rozšírilo povedomie o skutočnom utrpení mnohých nevinných ľudí. Červená streda je deň, keď sa rôzne verejné objekty na celom svete vysvietia na červeno: britský parlament, rímske Koloseum, socha Krista v Rio de Janeiro, kostoly, rakúsky parlament, katedrály či monumenty po celom svete," píše Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi.

Aj na Slovensku sa rozžiarilo červenou farbou niekoľko významných objektov. Červená u nás v tento deň zahalila napríklad Bratislavský hrad, Most SNP, katedrálny Chrám sv. Jána Krstiteľa v Trnave, Baziliku sv. Mikuláša v Trnave, Katedrálu sv. Emeráma v Nitre, Katedrálu Najsvätejšej Trojice v Žiline, Mestskú vežu v Banskej Bystrici, Katedrálu sv. Martina v Spišskej Kapitule a Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Červenou farbou na budovách a oblečení sme si symbolicky pripomenuli utrpenie až 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní pre svoju vieru v Krista.

„Na svete žije 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní, diskriminovaní pre vieru alebo trpia existenčnou núdzou. Trpia len preto, že veria v Ježiša Krista a chcú svoju vieru verejne žiť a vyznávať. A situácia sa, žiaľ, nezlepšuje. Štatistiky nadácie ACN ukazujú, že až 70 % nábožensky motivovaných útokov je namierených proti kresťanom," uvádza ACN.

Napriek faktu, že kresťania sú najviac prenasledovanou náboženskou skupinou na svete, sa o tejto skutočnosti hovorí málo alebo vôbec. V krajinách, kde sú kresťania menšinou, je sloboda vierovyznania často len vetou na papieri. Zažívajú obmedzenia, nespravodlivosť, diskrimináciu v práci, či v škole a rôzne hrozby tam, kde žijú. V týchto vzdialených častiach sveta každý jeden deň kvôli svojej viere zomrie až 11 kresťanov.
 
Dnes, v čase globálnej pandémie koronavírusu sú v krajinách ako napríklad Pakistan, India, Sýria, Irak, či Burkina Faso, Južný Sudán alebo Mali diskriminovaní ešte viac. Tvoria totiž najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. S príchodom opatrení stratili aj to málo, čo mali - aspoň nejakú prácu a spôsob obživy. Za týmito znepokojujúcimi číslami sa skrývajú príbehy konkrétnych ľudí. Každý jeden z nich trpí pre Krista, každý iným spôsobom. To, čo ich však spája, je viera a nádej.
 
TO ABU informoval Ján Vido
 
Načerveno rozžiarené chrámy si aj v Trnave pripomenuli trpiacich pre vieru

Červenou farbou na Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sme si v stredu 25. novembra 2020 symbolicky pripomenuli utrpenie až 300 miliónov kresťanov, ktorí sú prenasledovaní a diskriminovaní pre svoju vieru v Krista. (Foto: Ján Vido)

SPRÁVY

 

NOVINKY