Náboženstvo v kyberpriestore: Medzinárodná konferencia v Trnave

TRNAVA 29. septembra 2023 - V Trnave sa vo štvrtok 28. septembra konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom Náboženstvo v kyberpriestore. Pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky Silvie Hroncovej a rektora Trnavskej univerzity v Trnave prof. PaedDr. René Bílika, CSc., sa na nej stretli odborníci z oblasti religionistiky, teológie, práva a ďalších relevantných disciplín.

Cieľom konferencie bolo preskúmať pôsobenie, limity a perspektívy tradičnej i netradičnej religiozity a spirituality v online priestore. V rámci plenárnych a panelových diskusií sa účastníci zaoberali rôznymi aspektmi tejto témy, ako napríklad:
 
– Možnosti a limity šírenia náboženstva a spirituality v kyberpriestore
– Výkon náboženskej slobody v online priestore
– Vplyv náboženstva a spirituality na sociálne siete
– Prípadové štúdie o náboženskom a spirituálnom obsahu v online prostredí
 
Konferencia sa konala v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity. Na otvorení sa zúčastnili prof. PaedDr. René Bílik, CSc, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, PhDr. Radovan Čikeš, PhD., riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a ďalší zástupcovia ministerstva, ako aj iní významní hostia.
 
Vedecký výbor konferencie tvorili odborníci z Trnavskej univerzity v Trnave, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Karlovej v Prahe a Brigham Young University v USA. Organizačný výbor konferencie viedol doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD. Konferencia Náboženstvo v kyberpriestore prispela k hlbšiemu poznaniu tejto dôležitej témy a bude slúžiť ako podklad pre ďalšie výskumy v tejto oblasti.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
facebook sharing button Zdieľaj
Náboženstvo v kyberpriestore: Medzinárodná konferencia v Trnave

Konferencia Náboženstvo v Kyberpiestore. (Foto: Peter Zimen)

NOVINKY