Na Vianoce prenikol pokoj do sŕdc ľudí i v Trnave

TRNAVA 25. december - V deň slávnosti Narodenia Pána sa slávili v katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa sväté omše, ktorých hlavným celebrantom bol Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Spolu s ním koncelebrovali kňazi arcibiskupskej kúrie. Na svätých omšiach bolo prítomných veľmi veľa veriacich. Napriek chýbajúcemu snehu sa v Trnave dala "dýchať" skutočná atmosféra Vianoc.

V katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa slávil polnočnú svätú omšu Mons. Ján Pavčír, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Spolu s ním koncelebrovali kňazi arcibiskupskej kúrie. Katedrála sa pri tejto príležitosti zaplnila do posledného miesta. Generálny vikár sa v homílii svätej noci zameral na zdôraznenie skutočnosti, že Nebeský Otec daroval nám ľuďom ten najväčší dar, aký kto môže darovať – svojho jediného Syna. I keď sa medzi ľuďmi traduje porekadlo, že darované sa nemá darovať, vo svetle Božieho Slova je toto tvrdenie irelevantné. "Ježiš bol darom nielen pre Jozefa a Máriu, ale aj pre všetkých, ktorí v túto svätú noc prišli do betlehemskej maštale. Jeho vôľou bolo, aby tí, ktorí ho prijali, nenechali si tento dar pre seba, ale sa pričinili o rozšírenie Radostnej zvesti, pretože patrila všetkým ľuďom. I my ako Kristovi nasledovníci, sme pozvaní prejavovať lásku ľuďom a oni „pocítia práve cez nás dotyk Božej lásky, ktorá sa stala viditeľnou v Ježišovi Kristovi, narodenom pre našu spásu v Betleheme“. V závere svätej omše odovzdal generálny vikár Ján Pavčír všetkým prítomným i pozdrav trnavského arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý sa zo zdravotných dôvodov slávenia polnočnej nemohol zúčastniť. Úplne nakoniec zaznela katedrálou najznámejšia vianočná pieseň „Tichá noc...“.
 
Hlavnú svätú omšu v deň slávnosti Božieho Narodenia slávil opäť generálny vikár Ján Pavčír a spolu s ním koncelebrovali kňazi kúrie. Slávnostnú homíliu predniesol ekonóm Trnavskej arcidiecézy Ján Vido. Ten sa v nej zameral na slávenie Vianoc v dnešnom modernom svete, keď už ľuďom akoby unikala ich pravá podstata. „Možno bývame až «predarčekovaní» na Vianoce, že si ani tak nevážime napríklad jedlo a povieme: «Už to odneste preč, už som prejedený a už vyhoďme ten stromček, už sme toho presýtení». Niečo podobné môžeme urobiť aj s Bohom. Lebo ten najväčší dar je práve On, Boh, Ježiš Kristus, ktorý prišiel k nám. Koľkí ľudia dnes už akoby ani nevnímali, že Pána Boha dostávame, koľkí ľudia sa z toho tešia, že prišiel medzi nás? Koľko ľudí vníma, že na Vianoce Boh zostupuje k môjmu, tvojmu životu? Bývame už nervózni, bezradní... lebo tam chýba Pán. Ten, ktorý je skutočne darcom pokoja". V závere homílie spomenul kazateľ príklad z nedávno vyvrcholenej veľkej súťaže Miss World, ktorej sa za svoju krajinu zúčastnila aj miss krásy z Filipín, Megan Klainy Hiltnová, dvadsaťtriročná mladá žena, ktorá sa nebála pred reportérmi svedčiť o tom, že každý život je darom od Boha a teda je nedotknuteľný od počatia až po prirodzenú smrť.Táto žena svedčila, že sa jej dotkla Božia láska. „Nech sa aj nás dotkne Božia láska, fascinuje nás a prináša nám do našich životov radosť a pokoj“, zakončil homíliu slávnostný kazateľ Ján Vido.
 
Vianoce sú i dnes aktuálne. I v dnešnom modernom svete dokážu vždy spojiť aj rozdelené srdcia. Nebolo tomu inak ani v Trnave počas slávnostného dňa Narodenia Pána. Betlehemské dieťa nám dáva lekciu obrovskej pokory a chudoby. Ak chceme v našom ľudskom živote dosiahnuť pravý pokoj, musíme si podľa jeho príkladu zamilovať najprv tieto dve čnosti.
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Vianoce prenikol pokoj do sŕdc ľudí i v Trnave

Generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ján Pavčír prijíma obetné dary od veriacich počas sv. omše v deň slávnosti Narodenia Pána. (foto: Peter Tollarovič)

NOVINKY