Na Veni Sancte otvorili 31. akademický rok Trnavskej univerzity

TRNAVA 20. septembra 2022 - Tradičným Veni Sancte a slávnostnou akadémiou pripomínajúcou 30. výročie obnovenia Trnavskej univerzity otvorili na tejto univerzite nový akademický rok 2022/2023.

Svätú omšu Veni Sancte v trnavskom katedrálnom Chráme sv. Jána Krstiteľa celebroval trnavský arcibiskup Ján Orosch. V homílii sa prítomným prihovoril provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, páter Jozef Šofranko, SJ. Najsvätejšiu eucharistickú obetu spolu s trnavským arcibiskupom slávili kňazi Spoločnosti Ježišovej, ktorá vedie Teologickú fakultu Trnavskej univerzity. Ďalšími koncelebrantmi boli kňazi z rôznych rehoľných spoločenstiev, majúci status študentov na tejto slávnej akademickej pôde. Študenti Trnavskej univerzity preplnili priestor katedrály až do tej miery, že istý počet musel zostať i pred vchodom do slávneho univerzitného chrámu. Ako potvrdili hlasy z vedenia Trnavskej univerzity, takú jej študentmi a pedagogickými či nepedagogickými zamestnancami preplnenú katedrálu pri príležitosti Veni Sancte ešte nevideli.
 
Na pôde univerzity privítali veľa vzácnych hostí, napríklad ministra spravodlivosti Viliama Karasa alebo generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivana Eľka. Nechýbali však rektori viacerých univerzít, zakladatelia TRUNI alebo rodinní príslušníci bývalých rektorov. Účastníci mohli zhliadnuť nový dokumentárny film o histórii obnovenia činnosti Trnavskej univerzity.
 
Pri tejto príležitosti udelil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. René Bílik medaile viacerým osobnostiam za prínos a osobný vklad pre TRUNI:
 
1. Ing. Štefanovi Schmidtovi - predsedovi Správnej rady TU
2. Ing. Štefanovi Bošnákovi - členovi Správnej rady  a doctorovi honoris causa Trnavskej univerzity, bývalému primátorovi
3. JUDr. Timotejovi Minarovičovi - podpredsedovi Správnej rady TU
4. PhDr. Františkovi Halmešovi - dlhoročnému členovi Správnej rady TU
5. Mgr. Jozefovi Viskupičovi - predsedovi Trnavského samosprávneho kraja
 
Nechýbalo ani ocenenie šikovných študentov. Za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti si diplomy prevzali Matej Briš, OFM, Sára Čambalová, Petra Straková, Patrik Ondrejech, Andrea Hegedüšová, Júlia Szentiványiová, Michaela Tejbusová, Ivana Mikulová, Kristína Bíziková, Andrej Karvaš, Dominika Hoffmannová a Andrea Poláková.
 
Trnavská univerzita ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v oblasti filozofických, spoločenských a humanitných vied, pedagogiky, práva, zdravotníctva a teológie. Na fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov a v novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie na univerzite viac ako 32-tisíc úspešných absolventov. Navyše, až 85 % absolventov sa uplatňuje vo svojom odbore.
 
Trnavská univerzita v posledných šiestich rokoch má stabilný a vyrovnaný počet študentov. Priemerný počet študentov v rokoch 2016-2021 na Trnavskej univerzite bol 4 857 vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. V súčasnosti (najaktuálnejší údaj k 31.10.2021) študuje na Trnavskej univerzite 5 202 študentov, čo je najvyšší počet od roku 2016 a súčasne je to 7% viac oproti priemeru.
 
Zdroj: truni.sk / doplnil Dušan Kolenčík
 
facebook sharing button Zdieľaj
Na Veni Sancte otvorili 31. akademický rok Trnavskej univerzity

Účastníci mohli zhliadnuť nový dokumentárny film o histórii obnovenia činnosti Trnavskej univerzity. (Foto: TRUNI/Barbora Likavská)

NOVINKY