Na Veľkú noc uplynie polstoročie od úmrtia biskupa Ambróza Lazíka

TRNAVA 17. apríla 2019 - V sobotu 20. apríla 2019 uplynie polstoročie od úmrtia biskupa Ambróza Lazíka. Zomrel 20. apríla 1969 v Trnave. Pochovaný je v jeho rodisku v Trstíne. Pobožnosťou na cintoríne v tejto obci si bývalého trnavského apoštolského administrátora v deň jeho výročia úmrtia pripomenie súčasný trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch.

Biskup Ambróz Lazík zomrel 20. apríla 1969 v Trnave. Pochovaný je v jeho rodisku v Trstíne. Narodil sa 7. decembra 1897 v Trstíne. Za biskupa bol vysvätený v roku 1949, dva roky predtým sa stal apoštolským administrátorom v Trnave. Bol známy ako sebavedomý biskup, precízny kazateľ i diplomat, ale predovšetkým ako muž viery, oddaný Bohu a Cirkvi, zvlášť v časoch poznačených snahami o ateizáciu spoločnosti. V prvej svetovej vojne zažil ako frontový vojak zajatie v Rusku, ako bohoslovec študoval v troch seminároch.
 
Ako pravá ruka biskupa Jantauscha stál pri základoch riešenia zložitého problému delenia Ostrihomskej diecézy po roku 1918. Tiež patril medzi priamych účastníkov II. vatikánskeho koncilu, považuje sa za „otca“ liturgickej reformy na Slovensku. Počas komunistického režimu bol ako „väzeň“ na slobode pod neustálou kontrolou a nátlakom vtedajšej štátnej moci, nútený aj ku kompromisom, ktoré sa dnes vnímajú kontroverzne. Zomrel 20. apríla 1969 v Trnave.
 
Jeho život a dielo opisuje kniha Ave Crux – Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka, ktorú spracoval dnešný bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Vyše 300-stranová publikácia vyšla v decembri 2006 v Spolku sv. Vojtecha.
 
Zdroj: tkkbs.sk
 
Na Veľkú noc uplynie polstoročie od úmrtia biskupa Ambróza Lazíka

Biskup Ambróz Lazík zomrel 20. apríla 1969 v Trnave. Pochovaný je v jeho rodisku v Trstíne. (Zdroj foto: trstin.fara.sk)

SPRÁVY

 

NOVINKY

 

Cez víkend bude Deň rodiny v Piešťanoch

PIEŠŤANY 20. júna 2019 - Piešťanské Centrum pomoci pre rodinu tento rok prvý raz organizuje Deň rodiny, čím sa v tomto roku pripája k tridsiatim ďalším slovenským mestám a obciam. Deň rodiny bol Viac »